Zaterdag 21 juli 2018

1Nabestaanden gesneuvelde militairen ontevreden behandeling nationaal legerOp dinsdag 8 augustus is er een stille tocht gehouden naar het monument ter ere van de 72 gesneuvelde militairen van het binnenlands conflict van 1986-1991. Deze dag is voor de eerste maal gehouden en zal een jaarlijks karakter hebben. Met deze herdenkingsdag lag het in de bedoeling om de nabestaanden de gelegenheid te geven om de vastgelopen rouw opnieuw op te starten. Zeer opmerkelijk was het dan dat juist deze nabestaanden tijdens de kranslegging totaal genegeerd werden. De minister van Defensie, Ronni Benschop, en de voorzitter Stichting Nazorg Dienstplichtigen, kolonel A. Jardim, waren degenen die het woord hebben gericht in verband met deze herdenkingsdag. Echter werd aan de nabestaanden de gelegenheid niet geboden om een woord te richten . Ook ten aanzien van de kranslegging zijn diverse groepen naar voren geroepen een krans te leggen bij het monument. De nabestaanden zijn daarvoor echter niet aangekondigd. Duidelijk was dat er iets schortte ten aanzien van de organisatie, omdat de pers zelf een bepaalde afstand moest houden wat het verslaan van de kranslegging en de toespraak van de minister bemoeilijkte.

De plaatsvervangend bevelhebber gaf aan dat sinds mensenheugenis elk land een organisatie binnen haar structuren heeft gehad die belast was met de verdediging en beveiliging van de natie. Het is een organisatie die speciaal aan wie een specifieke taak is toebedeeld en ook ingezet wordt als het nodig is. In Suriname is het Nationaal Leger grondwettelijk belast met deze taak. Tijdens het binnenlands conflict werd zij door het bevoegd gezag door het land ook ingezet waar nodig de veiligheid te kunnen garanderen. Toen werden jonge zeer gemotiveerde militairen gedirigeerd naar gebieden ter handhaving van de rust en orde. Gezien de balans die in 1992 werd opgemaakt is dit niet van een leien dakje gegaan. Naast een groot aantal gewonden, waaronder enkelen met een blijvend letsel telde het leger 72 gesneuvelden militairen. Vandaar dat wij hen zullen gedenken op gepaste wijze. Laten we kracht putten uit de handelingen van deze militairen. Ik weet dat het een zware slag moet zijn voor de familie, kennissen en vrienden om verder te gaan zonder hun dierbaren. In de hoedanigheid van voorzitter van de stichting heeft de bevelhebber een verzoek gericht naar de regering om de 72 gesneuvelde militairen postuum te decoreren en een ondersteuningsfonds voor hun gezinnen op te richten.

Minister Benschop verontschuldigde de president Desi Bouterse als opperbevelhebber van het leger voor zijn afwezigheid tijdens de ceremonie. De president zou een late avond hebben gehad vanwege gevoerde besprekingen met Caricom staatshoofden waarvan hij moest uitrusten, volgens de minister. Vervolgens gaf de minister aan dat een elkaar zal moeten komen om steun te bieden aan de nabestaanden van de gevallen militairen. “Het is ons land en we zullen ervoor moeten zorgen Suriname vrij te houden van conflicten.” Aan de familie is aangegeven dat welk probleem zij ook mogen hebben, de structuren er zijn om hen van dienst te zijn. De minister is momenteel gesprekken aan het voeren met de vereniging van veteranen en ex-militairen alsook het leiding van het leger aangaande ernaar toe te werken een fonds te creëren voor de nabestaanden van de gesneuvelde militairen.