Zondag 16 juni 2019

1Politie zal meer zichtbaar zijn in komende periodeDe politie zal in de komende periode meer zichtbaar zijn op de openbare weg om zodoende zowel de zware criminaliteit als de verkeerscriminaliteit terug te dringen. “De zichtbaarheid zal worden verhoogd, want ook de zware criminelen moeten gebruik maken van de openbare weg. Na het plegen van een strafbaar feit verdampen zij niet. Zij gaan ook niet de lucht in. Alles wat zich op de openbare weg verplaatst, zal van dichtbij worden gecontroleerd”, zei minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie gisteren op een persconferentie. De bewindsman werd in zijn stelling ondersteund door inspecteur Marcel Blackson, hoofd van het Verkeershandhavingsteam (VHT). Hoewel de politie nog steeds te kampen heeft met bepaalde tekorten, waaronder dienstvoertuigen en motorfietsen, zullen er volgens Blackson prioriteiten worden gesteld om de gestelde doelen te realiseren. De politie zal hierbij ook assistentie krijgen van de militaire politie. Volgens Getrouw zullen zowel de samenleving als de diverse security bedrijven in de diverse zones worden betrokken. “Een ieder moet een bijdrage leveren aan het indammen van de criminaliteit. Ik ben ervan overtuigd dat als wij het samen doen, het wel goed komt”, aldus de minister.

FR