Maandag 18 juni 2018

1Na 11 jaar eindelijk rechtspositie verkregen1Gisteren hebben ruim 85 personeelsleden van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) hun beschikking van tijdelijke aanstelling na 11 jaar mogen ontvangen. Het ging eigenlijk om een groep van 89 personeelsleden, maar eerder dit jaar hebben reeds 4 personeelsleden hun beschikking in ontvangst genomen. De medewerkers die reeds op diverse afdelingen van het ministerie ingesteld en werkzaam zijn, waren vanaf het jaar 2006 als losse kracht in dienst genomen. De minister gevraagd naar een reactie waarom het proces voor deze medewerkers zolang heeft geduurd, zegt naar alle eerlijkheid het niet te weten.

Voor de overdracht stelde minister Cristien Polak in ieder geval wel de gemengde gevoelens van de mensen te merken. Volgens de minister zijn deze medewerkers allen in de periode tussen 2006-2010 in dienst genomen zonder de gebruikelijke rechten die alle andere medewerkers binnen de ambtenarij hebben. “Ik ben trots en blij dat u allen het geduld heb gehad te wachten op de dag dat er een andere wind zou waaien en de zaken waarop u recht hebt in orde zouden komen.” Volgens de minister zijn de werknemers nogal betrokken geweest in het proces van versterking van hun rechtspositie. Er zijn veel brieven geschreven en enkelen hadden zelf rechtszaken tegen de staat aanhangig gemaakt. “Echter komt de regering Bouterse – Adhin haar verplichtingen altijd na, wat inhoudt zorgen voor een ieder, ongeacht politieke achtergrond, ras en geloofsovertuiging”, zegt Polak. De minister stelt dat het in dit kader belangrijk is voor degene die de beschikking heeft ontvangen eindelijk de rechtspositie te verkrijgen. Deze mensen hadden geen ziektekostenregeling, maar 10 dagen verlof en ze konden geen lening nemen. Voor de minister was het onvoorstelbaar dat deze zaken nog niet in orde waren.

“Met het ontvangen van de beschikking voor tijdelijke aanstelling zien we erop toe dat de bijkans 7-11 jaar gegeven dienst een verzekerde basis vormt voor uw verdere toekomst.” Deze aanstelling verzekert de werknemers van de mogelijkheid een lening aan te vragen en een pensioen te ontvangen op latere leeftijd. Deze collectieve handeling is gedaan binnen het kader van het verbeteren van het HRM-beleid binnen de overheid en het ministerie van Sozavo in het bijzonder. Er zal tevens nader informatie verstrekt worden ten aanzien van het inkopen van de dienstjaren, rechtmatige verlofdagen, loopbaanontwikkeling en het verkrijgen van vaste aanstellingen. Na deze groep is er nog een groep van 50 personen, die eveneens in aanmerking moet komen voor een beschikking. De missives voor deze personen zijn reeds binnen en aan de beschikking wordt gewerkt. Er wordt ernaar toe gewerkt dat zij voor de eerste helft van 2018 hun beschikking ontvangen.