Maandag 18 juni 2018

Christopher Brown en Joslien Khan, vertegenwoordigers van British American Tobacco Caribbean, op werkbezoek in Suriname

Christopher Brown en Joslien Khan, vertegenwoordigers van British American Tobacco Caribbean, op werkbezoek in Suriname

‘De regering van de Republiek Suriname en British American Tobacco Company Caribbean (Batco) bereiden een memorandum van overeenstemming (MoU) voor, die partijen in staat moet stellen om gezamenlijk de illegale handel in tabak en tabaksproducten tegen te gaan’, aldus Christopher Brown, vertegenwoordiger van British American Tobacco Caribbean (Batco). Door de contrabande in sigaretten wordt Suriname jaarlijks voor vele miljoenen Amerikaanse dollars benadeeld. Per gesmokkelde container van 40 voet ontbeert het land US$ 700.000. Maandelijks worden minstens 2 containers binnengesmokkeld. Gemeld werd dat accijns op legaal geïmporteerde sigaretten aanzienlijk bijdraagt aan het nationaal budget. Het is de derde bron van inkomsten van de overheid.

Een herenakkoord
Brown en Joslien Khan hebben nauw zakelijk contact met en doen Surinaamse regelmatig aan om de handel in tabaksproducten in goede banen te helpen leiden. In Suriname is de handelsonderneming Mitra de distribiteur van Batco sigaretten. Volgens de vertegenwoordiger moet het MoU gezien worden als een herenakkoord. De Batco is al meerdere MoU’s aangegaan met landen in de regio. De ervaring heeft geleerd dat gestructureerd samenwerken vruchten afwerpt. Er wordt al langere tijd samengewerkt met Surinaamse autoriteiten om de contrabande te bestrijden. De private sector in Suriname wordt ook betrokken. De betrokkenheid van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) werd onderstreept. ‘Er wordt al een jaar gesleuteld aan het memorandum. Er wordt in toenemende mate aandacht besteed aan het kwaad dat de illegale handel met zich meebrengt. Het is geen kwestie die alleen Suriname garandeert, het is grensoverschrijdende criminaliteit, een transnationale praktijk die onder andere qua inkomen te vergelijken is met de illegale handel in drugs en wapens.’

Er wordt geen geld gegeven
Batco informeert, geeft voorlichting over de illegale handel aan het publiek, de consument, de opsporings- en vervolgingsambtenaren, instituten en organisaties. ‘Wij kennen de handel en wandel van de illegale wereldhandel in sigaretten van binnen en van buiten. Er wordt geen contant geld gegeven. Wij rusten instituten, organisaties en private ondernemers wel uit met equipment en benodigdheden om naar behoren te kunnen werken. Wij kunnen opsporings- en vervolgingsambtenaren en scholen trainen en anderszins ondersteunen in adequaat te werk te gaan. Wij houden conferenties en trainingen om de materie diepgaand te bespreken. Vertegenwoordigers van de Surinaamse douane en politie hebben niet lang geleden nog deelgenomen aan een internationale vergadering in Guyana. Ik benadruk dat de Batco zich niet inlaat in het werk van justitie en politie.

HD