Zaterdag 20 april 2019

‘De zaak bij tuchtcollege moet eerst worden afgewikkeld’

De verkiezingscommissie van de Surinaamse Orde van Advocaten (Sova) zal tijdens een algemene ledenvergadering van 26 februari 2019 de datum bekend maken voor de verkiezing van de deken en raad van bestuur van de Sova. Ondertussen heeft advocaat Gerold Sewcharan afgelopen vrijdag hulp van het Advocatentuchtcollege ingeroepen tegen deken Harish Monorath. Sewcharan vindt dat Monorath een lastercampagne tegen hem is begonnen, terwijl de organisatie ook stuurloos zit omdat de zittingstermijn van dit bestuur zou zijn verstreken in december 2017. De afgelopen dagen zijn twee brieven over en weer gestuurd naar advocaten. In de brief van Monorath wordt Sewcharan erop gewezen politieke motieven te hebben en interesse te hebben om deken te worden. Sewcharan is voorzitter van de politieke organisatie PRO. “Ik kan niet reageren zolang de zaak bij het tuchtcollege niet is afgewikkeld”, zegt Monorath om een reactie gevraagd aan Dagblad Suriname. Hij benadrukt het besluit van dit tuchtcollege af te wachten.

Toestemming om lopende zaken af te wikkelen
De krant verneemt dat op de algemene ledenvergadering in 2017, nog binnen de termijn, toestemming is gevraagd om langer te mogen aanzitten om lopende vraagstukken af te wikkelen. Hieronder vielen het pas ingestelde Advocatentuchtcollege, vraagstukken met betrekking tot vrijstellen en het feit dat niet alle advocaat-stagiaires, die al waren begonnen met de advocatenopleiding, nog niet waren toegelaten. Op basis hiervan werd die toestemming wel geboden om deze zaken af te wikkelen. Op dezelfde alv is tegelijkertijd ook een verkiezingscommissie geïnstalleerd die rechtsgeldig de eerstvolgende verkiezing van de deken en raad van bestuur van de Sova moet voorbereiden. De laatste groep stagiaires is uiteindelijk in december 2018 door het Hof van Justitie geïnstalleerd. De krant verneemt dat met deze toelating het al in de bedoeling lag om in februari 2019 dan nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Het ligt nu aan de verkiezingscommissie om de datum te bepalen voor een nieuwe verkiezing. Dit besluit wordt bekend gemaakt op de nieuwe alv die uitgeschreven is voor 26 februari 2019.

Monorath zit officieel pas 1 termijn aan als deken
Monorath heeft aan de advocaten die lid zijn van Sova op 6 februari geschreven dat hij niet twee termijnen heeft gezeten als deken, aangezien hij in de periode 2013 tot en met 2014 waar heeft genomen voor wijlen Stanley Marica, die tussentijds moest aftreden wegens het behalen van de leeftijd van 65 jaar. In die periode heeft Marica een tussentijdse verkiezing uitgeschreven voor alleen een deken. Volgens de wet moet elke termijn van drie jaar een verkiezing worden gehouden voor een deken en de raad van bestuur. In december 2014 was de eerste verkiezing van Monorath als deken bij de Sova en hij werd bij enkele kandidaatstelling bij acclamatie gekozen. De krant verneemt dat Monorath daarom weer een gooi zal doen naar de functie van deken wanneer de nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven. Dat zal dan zijn tweede verkiezing zijn.

Artikel 36 Advocatenwet: deken vertegenwoordigt Sova in en buiten rechte
Intussen blijkt uit een bericht uit Starnieuws dat Joan Nibte, die vicedeken is, zich gedistantieerd heeft van het schrijven van Monorath. Zij stelt dat de deken gebruik heeft gemaakt van het brievenhoofd van de Sova om te antwoorden, zonder dat deze kwestie is besproken in de raad van bestuur. Nibte is ook politiek leider van PRO. Uit artikel 36 van de Advocatenwet blijkt echter dat de deken de orde in en buiten rechte vertegenwoordigt. Dat betekent dat Monorath wel bevoegd is om gebruik te maken van het brievenhoofd van de Sova om te antwoorden.

Kwestie ‘Unit Kort Geding’
Sewcharan gaf in zijn brief een reactie op een memo over het vaststellen van het procesreglement voor ‘Unit Kort Geding’. Het Hof van Justitie heeft begin januari aangekondigd dit procesreglement in mei definitief te zullen vaststellen. Daarvoor is het noodzakelijk dat zij met de raad van bestuur van de Sova in overleg kan treden. Vandaar dat Sewcharan spoedig nieuwe verkiezingen tegemoet ziet.

FR