Woensdag 22 mei 2019

Het invoeren van nieuwe identiteitskaarten heeft volgens NDP-fractieleider Andre Misiekaba niets te maken met politieke geruchten over fraude bij de opkomende verkiezingen op 25 mei 2020. “Het vervangen van onze home-made, amateuristisch, fraude uitnodigende ID-kaart door een internationaal gecertificeerde biometrische kaart van hoogstaand standaardkwaliteit, heeft niets te maken met algemene, vrije en geheime verkiezingen, zoals wij die om de vijf jaren hebben”, benadrukte Misiekaba gisteren bij de openbare commissievergadering van de ontwerpwet houdende regels voor het vervaardigen, uitgeven, afgeven, inhouden, en intrekken van ID-kaarten (ID-kaartenwet 2018). ‘Onterechte bezorgdheid en argwaan vanuit bepaalde politieke hoeken’ had volgens hem bijna de overhand genomen en dreigde de behandeling van deze wet te overschaduwen. Volgens de NDP’er biedt de nieuwe kaart meer garantie op veiligheid en zal de gebruiker in tijd in staat stellen de meest gevraagde persoonsgegevens, akten en dergelijke in één keer bij zich te hebben. Hierdoor zal het steeds naar het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) gaan voor een geboorte-uittreksel, nationaliteitsverklaring, geboorteakte en andere zaken uiteindelijk tot het verleden gaan behoren, omdat de genoemde gegevens en meer middels een chip op de kaart te vinden zullen zijn.

Weinig informatie Servisch bedrijf; 9,2 miljoen US dollars uitgegeven
Suriname wordt door Servië ondersteund bij het uitvoeren van dit project, nadat software en hardware die nodig zijn voor het vervaardigen van biometrische ID-kaarten eerder daar zijn aangeschaft. Er is een bedrag van 9,2 miljoen US dollars geïnvesteerd in dit project. Dit bedrag wordt gefinancierd. Volgens Misiekaba heeft de commissie na het veldbezoek in Suriname, middels Skype contact opgenomen met Servisch team dat Suriname ondersteunt. Daarbij zijn verschillende vragen gesteld, maar op sommige zaken beroept het bedrijf zich op privacy. “Er is gevraagd in welke landen het bedrijf dat ons ondersteund, heeft gewerkt. Het antwoord komt erop neer dat dit een stukje privacy en confidentiële informatie is. Verder is er gevraagd naar een garantie na het contract van twee jaren dat Suriname heeft met het bedrijf. Aangegeven is dat het de bedoeling is dat het team in Suriname na twee jaren ready moet zijn om het totaal systeem over te nemen.”

Uitzondering: alle fracties DNA vertegenwoordigd in commissie van rapporteurs
In tegenstelling tot een normale werkwijze van De Nationale Assemblee, waarbij en zevenkoppige commissie van rapporteurs voor wetten wordt ingesteld, hebben wij voor deze wet een commissie van rapporteurs bestaande uit 13 leden. Hierdoor hebben alle DNA-fracties zitting in de commissie. Volgens de voorzitter van de commissie van rapporteurs is deze beslissing genomen vanwege een bewuste danwel onbewuste gecreëerde visie alsof de behandeling van deze wet alles te maken zou hebben met de verkiezingen van 2020.

Stemmen met huidige ID-kaart in 2020 wel mogelijk
De nieuwe identiteitskaart heeft ongeveer 50 veiligheidskleppen en heeft een geldigheidsduur van 5 jaar. Misiekaba is voorstander van een geldigheidsduur van 10 jaar. Deze kaarten zullen in tegenstelling tot de huidige, voldoen aan de veiligheids en kwaliteitseisen welke internationaal gelden. De gegevens op de kaart worden uitgebreid, waardoor ook de vingerafdruk, een machine leesbare zone met een MZR-code, een kaartnummer, een chip en een vervaldatum worden opgenomen. Binnen 3 jaren na inwerkingtreding van deze wet moeten alle identiteitskaarten, uitgegeven op basis van de Identiteitswet van 3 juli 1974, zijn vervangen. De oude kaarten zijn volgens Misiekaba in ieder geval tot na de verkiezingen van 25 mei 2020 nog geldig, waardoor burgers normaal met de huidige ID-kaarten naar de stembus mogen. “Dat heel ding dat u niet gaat mogen stemmen en dat uw gegevens zullen worden weggemaakt, is niet waar”, aldus de NDP’er.

Deplorabele staat opslagruimte aktes burgerij
Tijdens het voorbereidingswerk heeft de commissie ook de CBB-afdeling waar alle aktes van de burgerij worden opgeslagen, bezocht. Misiekaba vroeg extra aandacht van de regering voor de deplorabele staat waarin deze ruimte verkeert. “Die ruimte ziet er deplorabel uit. Op verschillende plekken hangt het plafond los. Er moet dus op een manier prioriteit worden gegeven door de regering om geld vrij te maken om te beginnen met de renovatie van die ruimte en afdeling”, aldus Misiekaba.

FR