Zaterdag 18 mei 2019

Het lag in de bedoeling dat na 10 jaar onderhoud door de opzetter van de Wijdenboschbrug, de Surinaamse overheid, het onderhoud zou overnemen. Echter is niet bekend hoeveel onderhoudsbeurten de brug intussen heeft gehad. In hoeverre de aannemer zijn verplichting tot onderhoud is nagekomen, is ook niet bekend. Jhonny Dasa, hoofd van de afdeling Bruggen van het ministerie van Openbare Werken, zegt dat er vorig jaar rond mei/juni een aanbesteding is gehouden voor de inspectie van de brug. De consultant Firm Engineering NV kwam hiervoor in aanmerking. Na die aanbesteding werd de inspectie uitgevoerd, maar de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden bleef achterwege. Daar wordt er volgens minister Siegfried Wolff een andere aanbesteding voor gehouden. Volgens de afdeling Bruggen zou het gaan om een aanbesteding van rond de SRD 11 miljoen. Wolff meent dat de aanbesteding al in voorbereiding is.

Is de brug veilig?
Uit de resultaten van het onderzoek verricht door de consultant blijkt volgens de minister dat er voorlopig qua veiligheid met de brug niets aan de hand is. “Kan er met zekerheid worden gezegd dat de brug veilig is?”, werd het afdelingshoofd gevraagd. “De brug is veilig, maar er moeten nog wat onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd. Het gaat meer om de beschadigingen door bijvoorbeeld aanrijdgingen, aanvaringen, slijtage etc.”, stelt Dasa.
Volksvertegenwoordiger Rajiv Ramsahai is niet sceptisch over de uitspraken van het afdelingshoofd. “Ik rij elke dag over de brug. De brug is hetzelfde gebleven. Misschien is het zo dat er zaken ergens mis zijn, die niet met het blote oog te zien zijn. Wij zitten als land in een financieel precaire situatie. Wij moeten weten hoe wij omgaan met onze staatsmiddelen”, zegt Ramsahai. Hij denkt dat de minister van OW zelf weet wat hij moet doen. De minister zou naar zijn mening de dringende zaken eerst moeten aanpakken. “Als er nog niets is gedaan aan de brug, dan is het nog niet dringend”, stelt Ramsahai.

Duurzame brug
Volksvertegenwoordiger Riad Nurmohamed ziet behalve de normale onderhoudswerkzaamheden, zoals door de minister aangehaald, ook geen andere problemen met de brug. “De brug is van beton en heeft weinig onderhoud nodig. Dan nog zou men regelmatig moeten inspecteren. De inspectie van duurzame bruggen moet tenminste één keer per jaar geschieden”, stelt Nurmohamed. Nurmohamed, die oud medewerker is van OW, zegt dat er in Suriname voldoende expertise is om dit soort van inspecties uit te voeren. Daar waar de bureaus de kennis ontbreken, wordt in de meeste gevallen kennis van buiten uit ingehuurd. De brug is het enige verbindingsmiddel tussen Paramaribo en Commewijne dat 24 uur per dag beschikbaar is.

“De veerboten zijn, nadat de brug is opgezet, niet onderhouden. Dat is wel jammer. De veerverbinding moest tenminste voor de fietsers, bromfietsers en personen die de oversteek willen maken naar de stad, in stand worden gehouden. Men moet vooral nu weer beginnen te denken aan een veerverbinding vanuit misschien Nieuw Amsterdam naar Meerzorg en vanuit Meerzorg naar Oude Veerplein Paramaribo”, stelt Ramsahai.

Tweede brug
Ramsahai heeft tijdens zijn verkiezingscampagne in mei 2015 het bruggenprobleem als een der heikelpunten in zijn campagne opgenomen. Gezien Commewijne zich in een rap tempo ontwikkelt, dacht Ramsahai dat er een noodzaak bestaat voor een tweede brug. Hij deelt nog steeds diezelfde mening. Echter zou men in deze instantie de ververbinding alvast in orde moeten krijgen. “Als het beter gaat met Suriname, zal men een tweede brug moeten bouwen”, stelt Ramsahai. Nurmohamed voegt eraan toe dat Laarwijk een goede locatie zou zijn voor een tweede brug.

Kavish Ganesh