Donderdag 16 mei 2019

Minister Tsang hoopt dat de Sasur perikelen tot het verleden behoren (1)Minister Stephen Tsang van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) heeft op woensdag jongstleden een ontmoeting gehad met enkele personen, die zich in Suriname bezighouden met het creëren, uitvoeren, promoten en behouden van muziek. Het ging om een initiële ontmoeting die vervolgd zal worden met maandelijkse bijeenkomsten om de ontwikkeling van de muziekindustrie te bevorderen. Daarbij staan auteursrecht en intellectueel eigendom centraal. ‘De Wet Auteursrecht is een moeilijk punt. Ik hoop dat de problemen rond Sasur tot het verleden behoren.’

Registratie van artiesten
De bewindsman gaf aan dat HI&T bezig is met het activeren van de creatieve industrie. Het gaat om kunst, nijverheid, muziek en wat dies meer zij. Met de Wet Bedrijven en Beroepen in handen is het ministerie in dit kader bezig om artiesten en bedrijven, die deel uitmaken van de muziekindustrie, te registreren. Er wordt samenwerking gezocht met de Kamer van Koophandel en Fabrieken om de registratie naar behoren uit te voeren.

Artiesten bankabel maken
Minister Tsang wees erop dat de registratie de identiteit van de ondernemer met zich meebrengt. Dat heeft voordelen. Door geregistreerd te staan, zijn ondernemers bankabel en kunnen ze voor krediet en andere zaken aankloppen. Aan de andere kant komen geregistreerde ondernemers in aanraking met de belastingdienst. De spreker hield de aanwezigen voor om zich goed voor te bereiden en te laten informeren alvorens zich te registreren. Ondernemerschap vraagt verantwoordelijkheid.

Muziekambassadeurs van Suriname
Volgens het concept van HI&T gaan de muziekindustrie en toerisme samen. Het ligt in bedoeling om muziekambassadeurschap van Suriname in te voeren. Er worden grants gegeven en in het vooruitzicht gesteld om artiesten de mogelijkheid te bieden zich in het buitenland te bekwamen.

Paramaribo moet een openluchtmuseum worden
Er wordt volgens minister Tsang ernaar toegewerkt om de historische binnenstad van Paramaribo, die de status van werelderfgoed heeft, te verklaren tot openluchtmuseum. Er zullen projecten als podia worden gecreëerd waar artiesten zich kunnen laten horen, zien, jammen, exposeren en kunstzinnig uiten. Het ligt in de bedoeling dat zo een podium op de Centrale Markt komt te staan. Hiertoe zijn er gesprekken gaande met de marktleiding.

Spotify
De toegankelijkheid van Surinaamse artiesten tot Spotify werd breeduit gemeten. De heer Pinas van het Bureau Intellectuele Eigendommen gaf een uiteenzetting hierover. De toegankelijkheid van de Surinaamse muziekindustrie tot Spotify kan beter. HI&T wil artiesten ondersteunen om vlotter toegang te krijgen tot Spotify. Spotify is een digitale muziekdienst via welke muzikanten en zangers hun creaties aan de man kunnen brengen. De materie wordt op het moment door het ministerie vanuit juridische en andere hoeken bekeken.

HD