Zaterdag 16 maart 2019

Patrick Pengel

Patrick Pengel

Tijdens de openbare vergadering van Zorgraad op 17 februari heeft dit toezichthoudend orgaan duidelijk kenbaar gemaakt dat zorgverzekeraars en zorgverleners zich niet altijd houden aan hun plicht om financiële data beschikbaar te stellen. Voor de Zorgraad zijn de data namelijk cruciaal om analyses binnen de gezondheidszorg uit te voeren. Tijdens de vergadering kwam aan het licht dat het Staatsziekenfonds (SZF), de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) en ‘s Lands Hospitaal meerdere malen verzuimd hebben om aan de Zorgraad inzage te geven in de jaarrekeningen van 2013 tot en met 2017. “Als het om financiële data gaat, is het niet altijd even gemakkelijk; soms zijn de instanties niet up-to-date. Maar als het om gezondheidsdata gaat, lopen we ver achter. Daarom willen we de gezonde populatie managen”, deelde de minister van Volksgezondheid, Patrick Pengel, mee aan journalisten tijdens de interactieve bijeenkomst van Zorgraad. Hiermee bedoelt de minister dat hij een aanvang wil maken met het automatiseren van de dienstverlening binnen de medische sector. “We willen beginnen met het automatiseren van de huisartsenzorg (eerstelijnszorg), dus ook de Medische Zending en RGD. Er worden wel zaken bijgehouden, maar dat is allemaal schriftelijk. Dus die automatisering zal ons zeker helpen bij het maken van goede analyses over de gezondheidszorg.” De minister verwacht dat dit binnen een jaar een feit zal zijn. Op deze wijze zal ook de Zorgraad haar taken adequaat kunnen uitvoeren.

KSR