Zondag 16 juni 2019

Het ultimatum van het bestuur van de Bond van Leraren (BvL) en Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS) verstrijkt over 4 dagen. In de eerste week van september 2018 heeft vakbondsleider Wilgo Valies meegedeeld dat er niet is voldaan aan de eisen van de onderwijsgevenden. ‘Integendeel heeft de regering juist een aanslag gepleegd op de permanente educatietoelage van de leraren, wat niet in goede aarde is gevallen bij hen.’ Zij eisen dat ze deze voorziening terugkrijgen. Opmerkelijk is dat de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (Minowc), Lilian Ferrier, die niet onbekend is met de strijdlust van de leerkrachten, tot nu toe niet heeft ingespeeld op de ontstane situatie. Dit bevestigt Reshma Mangre, secretaris-generaal van BvL/ALS, tegenover Dagblad Suriname. Naar aanleiding hiervan zullen de leden van BvL/ALS op 24 september 2018, tijdens een algemene ledenvergadering (alv), bepalen welke koers op te gaan ten aanzien van deze kwestie.

KSR