Woensdag 13 maart 2019

2Minister Dogojo benadert voetbalmeester Argentinië.1Minister Joan Dogojo van Sport- en Jeugdzaken heeft de charge d’affairs a.i. Ignacio Rossi Sammartino van de Argentinië op 21 maart ontvangen. Het was meer dan een beleefdheidsbezoek. Kort en bondig werd besproken hoe de samenwerking tussen onze landen kan worden uitgebouwd. De bewindsvrouw wees Dagblad Suriname desgevraagd op mogelijkheden die beide landen ten goede kunnen komen. Argentinië is een juweel in de voetbalkroon, een voetbalmeester waar Suriname veel aan kan hebben. Het is daarom begrijpelijk dat Dogojo in het onderhoud met Sammartino, ten behoeve van de jeugd in het bijzonder, wees op samenwerking op sportgebied, voetbal vooral.

HD