Maandag 22 oktober 2018

De afgelopen weken is het opvallend hoe het weer zich wereldwijd gedraagt en ook in Suriname. De laatste weken zijn er veel calamiteiten geweest in de verschillende landen in de wereld met bijvoorbeeld overstromingen. In veel landen waar het gewoon is dat gedurende deze tijd van het jaar het koud wordt, is het veel kouder geworden dan voorheen. Het weer laat steeds haar extreme kanten zien. Er vinden opvallend veel overstromingen plaats en ook bosbranden. Ook in Suriname merken we dat het weer niet is als normaal. In december en januari is het in de afgelopen jaren veel natter geweest. We merken nu dat er vergeleken met voorgaande jaren, veel minder regen is gevallen. Er wordt al geruime tijd gesproken over klimaatsverandering en manifestaties daarvan zijn duidelijk te zien. Suriname gaat door als een land dat weinig heeft bijgedragen aan het vervuilen van de atmosfeer en het opwarmen van de aarde. Het opwarmen van de aarde is de bron van alle klimaatsverandering. Dit opwarmen heeft te maken met de extreme vervuiling die met name de zware industrieën in de geïndustrialiseerde landen hebben veroorzaakt. Deze landen hebben door hun vervuilende activiteiten zoveel land rijkdom vergaard, dat ze in staat zijn om grote dijken voor zichzelf te bouwen om zich te beschermen tegen het oprukkende water. De arme en kleine landen die grenzen aan zee, hebben weinig bijgedragen aan de klimaatsverandering, maar ze hebben de rijkdommen niet om de grote dijken te bouwen om hun gronden, hun landbouw- en woongebieden te beschermen tegen de zeespiegelstijging. De rijke landen die hun rijkdommen vergaren door de Aarde zwaar te vervuilen, zijn zeer terughoudend om hun vervuilende activiteiten stop te zetten. Ze zijn zeer terughoudend om grenzen vast te stellen wat betreft de opwarming van de aarde. De huidige Amerikaanse president heeft de klok met enkele decennia terug gedraaid en behoort onder de wereldleiders tot de grootste milieu-sceptici. Dat is niet vreemd omdat volgens de insiders deze president niet leest en niet leert. Zijn kennis- en ontwikkelingsniveau is daarom op een zeer bedenkelijk peil. Terwijl het weer steeds wereldwijd zich in haar extreme vormen presenteert, merken we geen beweging in Suriname wat betreft de bescherming van het kustgebied tegen de zeespiegelstijging. Suriname zou volgens een studie tot de 5 meest bedreigde ontwikkelingslanden grenzend aan zee behoren, met de grootste schade door zeespiegelstijging als gevolg van de smeltende ijskappen. Dit smelten gaat door vanwege de opwarming van de aarde. Geen enkele politieke partij in Suriname heeft tijdens haar campagnes duidelijk laten blijken dat men zich zorgen maakt om de bescherming van Suriname tegen de zeespiegelstijging. De vraag rijst wat er zal gebeuren met de bevolking van Suriname als het water begint te stijgen. Suriname bevindt zich in de Caribbean in een stukje ‘hostile environment’, een vijandige omgeving, waar men geen binding heeft met Suriname. De Caribbean zijn echter geen oplossing, omdat de eilanden ook te kampen zullen hebben met de zeespiegelstijging. Door de taal is het om te beginnen moeilijk voor Surinamers om snel te aarden in de Spaans- en Portugeessprekende landen van Zuid Amerika. Surinamers hebben de neiging gehad om in de afgelopen decennia in tijden van economische malaise te vluchten naar Nederland. Dit land is gemakkelijker voor een immigratie vanwege de taal en de Surinaamse gemeenschap die al in dit land aanwezig is. De vraag rijst of de Surinamers gemakkelijk naar Nederland zullen kunnen verhuizen. Voor een aantal mensen met genoeg kapitaal zal dat gemakkelijk gaan. Een deel zal het ontzettend zwaar hebben om daar voet aan wal te zetten. Die Surinamers zullen genoodzaakt te zijn naar Zuid-Amerikaanse landen te gaan – waar het leven voor onze begrippen enorm zwaar is – of te verhuizen naar de binnenlanden van Suriname. De Inheemsen en de Marrons claimen het binnenland van Suriname als bijzonder gebied. De neiging om het binnenland als gebied met een speciale status te erkennen, krijgt steeds meer vaste voet aan wal. Vanuit de stad is vaak in niet mis te verstane bewoordingen neergekeken op de binnenlandbewoners. Hoe zal de ontvangst van de stedeling zijn in het gebied van de binnenlandbewoners? Hoe zal de economie van Suriname eruit zien in de tijden van de zeespiegelstijging? Wat zal er met Suriname gebeuren? Er zijn eilanden in de Pacific die wereldwijd hebben laten blijken dat ze in grote problemen zijn. Deze eilanden zullen op den duur onder water lopen. De presidenten van deze eilanden zijn persoonlijk betrokken in de lobby om hun landen en hun bevolkingen te beschermen. De bevolking van deze landen zijn aangeduid als milieuvluchtelingen, ze zullen hun land moeten verlaten. Waar ze naartoe zullen gaan is niet duidelijk. We zien dat het lot van vluchtelingen niet altijd positief is. Vluchtelingen worden misbruikt en uitgebuit, zelfs tot slaven gemaakt en verkocht alsof ze dieren zijn. Wat zal er met de Surinamers gebeuren? Een vraag die wij niet durven te antwoorden en een vraag die politici ook niet interesseert. Politieke partijen die zich geen zorgen maken over de zeespiegelstijging (het onderlopen van Suriname) en het lot van de Surinaamse bevolking, kunnen niet als serieuze politieke partijen worden aangemerkt.