Donderdag 16 mei 2019

Vetten en oliën veroorzaken grote problemen bij afvoeren en riolen. Wanneer ze worden weggegooid in keukenafvoeren of vetputten veroorzaken ze verstoppingen, en wanneer ze geloosd worden in rivieren en kanalen veroorzaken ze milieuvervuiling. Deze blokkades van vet en olie, die via de afvoersystemen worden weggespoeld of verwijderd, kunnen een schadelijk effect hebben op onze omgeving. Vetten die uit vetputten worden opgezogen, worden vaak rechtstreeks in de rivier worden gedumpt, waar ze milieuschade veroorzaken. Ter illustratie: meer dan 3.000 huizen in het Verenigd Koninkrijk raken elk jaar overstroomd vanwege vet-, olie- en vetblokkades. Aan het opruimen van deze vet- en olieblokkades wordt elk jaar £ 90 miljoen besteed.

Vetput schoonhouden is verplicht
In Suriname zijn horecaondernemers verplicht om vetputten aan te leggen. Daarnaast dienen ze deze vetputten goed te onderhouden en regelmatig schoon te maken. In de praktijk blijkt echter dat nog niet alle horecaondernemers zich aan deze vergunningsvoorwaarden houden. Hebben ze wel een vetput, dan blijkt nog niet een ieder deze op tijd schoon te maken. Een manier om de vetput te onderhouden, is ze regelmatig door een opruimingsbedrijf of ‘bronbere’ te laten ledigen. Het nadeel hiervan is dat er tijdens de opruimingswerkzaamheden allerlei nare geurtjes vrijkomen, wat onprettig kan zijn voor buren, medewerkers en klanten die op dat moment aanwezig zijn. Over het belang van goed onderhouden vetputten organiseert het districtscommissariaat van Wanica Zuid-Oost op vrijdag 29 juni 2018 een informatieavond, met presentaties van onder anderen voedseltechnoloog Ricky Stuttgart en milieudeskundige Jimmy Kartoredjo. Burgermoeder Adrey Hankers wil hiermee een aanzet geven om de horecaondernemers in haar district beter te informeren.

Milieuvriendelijk alternatief
Horecahouders, die bewust bezig zijn met het milieu en zich ook houden aan de door het BOG gestelde eisen voor een juiste vetput, hebben een alternatief gevonden om verstoppingen en hoge ontstoppingskosten te voorkomen. Dat hebben zij gevonden in het product Novozymes Herbal, een gemakkelijk te gebruiken preventief middel dat vetvorming en/of –ophoping in afvoer en vetput voorkomt. De producent heeft een jaar lang veldonderzoek uitgevoerd om de effecten aan te tonen van bio-augmentatie op de kwaliteit van gezuiverd afvalwater in vetputten en de geurbestrijding. Belangrijke parameters zijn olie en vet (O & G), biochemisch zuurstofverbruik (BOD = meting van biologisch afbreekbare stoffen) en de totale hoeveelheid zwevende deeltjes (TSS). Tijdens dit onderzoek zijn de voordelen van dit middel duidelijk bewezen: de hoeveelheid olie en vet, BOD en TSS werden met respectievelijk 33%, 24% en 9% verlaagd.