Maandag 18 februari 2019

1 Mevrouw Simons wanneer ga je naar Huis‘Het Actiecomité Alcoa wordt gecoördineerd door Wim Bakker van het maatschappelijk platform Seti Sranan. Xaviera Jessurun van de Next Generation Movement, Audrey Christiaan van het Inheems Platform Esav, Ibrahim Ligorie eveneens uit de gelederen van Esav, Asha Mungra van de Unie van Surinaamse vrouwen, Jowy Essed van de Amazone Partij Suriname en op persoonlijke titel: Gracilio Pigot, Erlan Sleur en Soenderpersad Hanoeman, geven mede leiding aan het initiatief, dat eist dat de ontmanteling van de Suralco-plant onmiddellijk wordt stopgezet’, aldus de bestuurders van het comité.

Petitie centraal onderdeel van het actieprogramma
Het ligt in de bedoeling om op 20 juli een petitie aan te bieden aan De Nationale Assemblee, waarin standpunten en eisen staan opgetekend. Tijdens de proclamatiebijeenkomst van het comité, dat zich noemt ‘Opennetwerk, de eerste editie van het actiecomité’, hield een activist zijn mening niet stil. ‘Je moet mevrouw Simons niets vragen. Niet vragen om iets aan de situatie te doen. De vraag die aan haar gesteld moet worden, is ‘wanneer ga je weg?’, zodat wij het werk kunnen doen! Als wij op straat moeten gaan om van DNA af te dwingen dat zij het werk doet waarvoor zij op de eerste plaats gekozen is, kunnen wij het beter zelf doen.’

Machthebbers voeren ‘Oost-Indisch dove politiek’
Petities worden bij DNA aangeboden en men hoort er nooit meer iets van. ‘De regering heeft het tot haar werkwijze gemaakt om andersdenkenden dood te zwijgen. De machthebbers zijn Oost-Indisch doof, doen alsof ze niet horen wanneer iemand iets vraagt of opmerkingen tegen het gevoerde beleid heeft. Uit een openbare vergadering van DNA is gebleken dat de regering niet eens antwoord geeft of ingaat op vragen van het hoge college van staat en volksvertegenwoordigers. Laat staan aandacht besteden aan pressiegroepen die opkomen voor recht en wet.’

Huichelarij
In de wandelgangen van buitenparlementaire oppositie werd het volgende opgevangen. ‘De DNA- voorzitter deelt de bezorgdheid van de overige leden. Maar dat wordt door de samenleving als schijnheilig gezien. Zij is een grote vis in het Bouterseblok, een samenzwering die voor niets en niemand van wijken weet. Gebonden door belangen kan zij niet anders dan meewerken aan het beleid, dat Suriname de das omdoet. Jennifer Simons is het toppunt van huichelarij.’

HD