Maandag 18 juni 2018

Meer structuur ten (1)Binnen het ministerie van Sport en Jeugdzaken is er specifieke aandacht voor het op geïntegreerde wijze doen uitvoeren van het sport- en jeugdontwikkelingsbeleid, met name op buurtniveau. In dit kader heeft minister Joan Dogojo op donderdag 31 augustus een interdepartementale commissie geïnstalleerd. In deze 9 man tellende commissie zijn er vertegenwoordigers van 7 ministeries en zullen zij tot 31 mei 2018 (10 maanden) aanzitten. De commissie is ingesteld om concrete richtlijnen te formuleren. Deze richtlijnen zullen als leidraad dienen, waaruit voorwaarden en uitgangspunten voort zullen vloeien en vertegenwoordigers en buurtstructuren samen met elkaar zullen werken. Het gaat om het inzichtelijk maken van de infrastructuur, waarnaast het buurtwerk en het buurtgemeenschapsontwikkeling ter ondersteuning van het diverse jeugdbeleid interventies gekoppeld zal worden aan het belang van de verschillende beleidsdimensies. “De werkwijze die we zullen hanteren, is dat de commissieleden de buurten langs zullen gaan en in de vorm van buurtcongressen aan de slag zullen gaan met mensen die willen werken voor de jongeren. Daar waar we merken dat er geen actieve buurtstructuren zijn, zullen wij ook stimuleren om dit in te stellen”, zegt minister Dogojo.

Samenwerken aan samenwerking
De congressen zullen moeten leiden tot beleidsaanbestedingen en tot het komen tot concrete acties. De centrale thema is daarbij samenwerken aan de samenwerking. De aanpak in de verschillende delen van Suriname kan nooit hetzelfde zijn, omdat gemeenschappen verschillende uitdagingen en behoeftes hebben. Onze aanpak moet daarop gestoeld zijn. Nadat de leden hun ronde hebben gemaakt, zullen zij hun bevindingen in een document /rapport presenteren, waarin belangrijke tools vervat zullen zijn die de overheid zal helpen verder aan de slag te gaan. Minister Dogojo gaf tijdens haar speech aan dat de regering in de afgelopen periode het buurtwerk heeft geëvalueerd en dat zij tot de conclusie gekomen is dat er structurele aanpak nodig is ten opzichte van het buurtwerk. Het ministerie zal specifiek aandacht besteden aan de doelgroep. Het ministerie beoogt daarbij goede structuren in te zetten. “De regering is zich bewust van de belangrijke rol die buurtstructuren en gemeenschappen kunnen en moeten vervullen. Deze dag zal meer voorgesteld moeten worden als de dag waarop het ministerie van Sport en Jeugdzaken mensen heeft gemobiliseerd, die een bijdrage willen leveren aan de vorming van de jeugd buiten schoolverband.”