Maandag 18 februari 2019

2Meelift capaciteit Surinaams bedrijfsleven in offshore oliesector tussentijds bekeken1De internationale consultant, DAI Global Inc., is in opdracht van Staatsolie Maatschappij Suriname NV en haar offshore partners op 1 februari 2018 gestart met een Industrial Baseline Study (IBS). De afgelopen jaren heeft DAI vergelijkbare studies uitgevoerd in onder andere Guyana, Ghana, Tanzania, Guinee en Vietnam. Het doel van deze studie is om vast te stellen in hoeverre het lokaal bedrijfsleven in staat is om goederen en diensten te leveren voor de offshore olie-industrie. Ook zal de IBS in kaart moeten brengen in welke mate Suriname opleidings- en trainingsinstituten de benodigde scholing en vaardigheden kunnen leveren.

Interview met ruim 200 bedrijven en een selectie van het technisch onderwijs zijn in mei afgerond. Staatsolie wil de tussentijdse resultaten vooruitlopend op het finaal rapport, met aanbevelingen in oktober 2018 delen. DAI zal vandaag de resultaten presenteren in het KKF Gebouw. Het wordt een gesloten evenement. Staatsolie heeft samen met haar 12 buitenlandse partners er groot geloof in dat er heel binnenkort olie voor de kust wordt gevonden. Hess, Kosmos en Chevron zullen in september 2018 samen de volgende put boren. Algemeen directeur Rudolf Elias denkt dat er in de komende 2 tot 3 jaar offshore een hit zal zijn. Staatsolie zal daar uiteindelijk voor klaar moeten staan. De oliemaatschappij bereidt zichzelf al financieel en organisatorisch voor op de toekomst. Middels deze studie bekijkt zij ook de mogelijkheden van de meelift capaciteit van lokale bedrijven.

De offshore-olie-industrie in Suriname is nog in een vroege fase van ontwikkeling. De grote olievondsten in buurland Guyana hebben het geloof versterkt dat de komende jaren ook in Suriname olie in zee zal worden gevonden waarmee een duurzame offshore-olie-industrie kan worden ontwikkeld. De resultaten van de IBS moeten de Surinaamse regering, het lokale bedrijfsleven en technische en beroepsopleidingsorganisaties helpen beslissen waarop te focussen, willen zij optimaal de kansen benutten die de Surinaamse offshore-olie-industrie zal bieden. Dit zal ertoe leiden dat bij een mogelijke olievondst duurzame economische groei en ontwikkeling tot stand kunnen komen.