Maandag 24 september 2018

Met een gedegen plan geincorporeerd in ons nationaal milieu beleid kan onze biodiversiteit een wezenlijke bijdragen leveren aan het opkrikken van ons nationaal inkomen. Deskundigen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdekSur) hebben uitgerekend dat gezien de compositie van ons tropisch oerwoud er op jaarbasis minstens $2 miljard US dollar verdiend kan worden. Dit is slechts een conservatieve schatting. Als de keten van medicinale planten industrie volledig ontwikkeld wordt kunnen de opbrengsten hieruit een veelvoud van deze $ 2 miljard bedragen. Dat klinkt als muziek in de oren. Als de staatskas op deze manier gespekt kan worden kunnen we dat alleen toejuichen. Echter moet gesteld worden dat dit niet een eenvoudig optel sommetje is. Alvorens hiertoe te geraken moet er enorm veel werk verzet worden. Allereerst zal er een stukje wet en regelgeving in place gebracht moeten worden om de wilde taferelen die zich momenteel aan het voltrokken zijn in het oerwoud een halt toe te roepen. Vanaf dit platform wordt gepleit dat de activiteiten in de goud-en houtsector worden gereguleerd. Geenszins moet de indruk onstaan dat hiermee getracht wordt deze economische activiteiten te dwarsbomen. Integendeel zal er met een daadwerkelijke ordening veel meer uit deze indusrieen gehaald worden.

Onderzoekingen uitgevoerd door verschillende instanties hebben uitgewezen dat vanwege de maagdelijkheid van grote delen van de tropische bossen in de districten Marowijne, Brokopondo en Sipaliwinie er een grote hoeveelheid medicinale planten voorkomen. Volgens het herbarium van de AdekSur zijn officieel 6000 planten geidentificeerd in Suriname die geschikt zijn voor medicinale productie. De markten in Noord-Amerika en Europa liggen ook goed om medicinale planten door te kanaliseren naar hun consumenten. Wetenschappers uit de medische wereld hebben de laatste decennia meer belangstelling gedmonstreerd voor wat de geneeskrachtige werking van medicinale planten betreft. Geconstateerd is dat patienten met uiteenlopende chronische aandoeningen meer probaat hebben bij het toedienen van een aftreksel uit de kruiden. Ook bij vele gevallen van botbreuken en spieraandoeningen is de medicinale werking in toenemende mate verbijsterend positief. Vermeldenswaard is dat bij het verwerkingsproces er geen chemische stoffen erbij worden gehaald. Het is bekend dat die vaak genoeg leiden tot bijwerking. Regelmatig wordt er bij seminars, workshops en andere plechtige gelegenheden gewag gemaakt van de financiële potentie van medicinale planten, maar het blijft vaak genoeg daarbij. Het ontwikkelen van concrete plannen met duidelijke structuren hoe dit uitgewerkt moet worden tot een nationaal succes is tot nu toe uitgebleven. De politiek als een dominante factor binnen het maatschappelijk bestel zal het voortouw moeten nemen om zaken duidelijk vorm en inhoud te geven. Het particulier initiatief zal de geschapen voorwaarden en mogelijkheden moeten oppakken om te werken aan de commerciele vertaalslag. Als de combinatie politiek en bedrijfsleven zaken in harmonie implementeren zal het maatschappelijk middenveld haar weg in deze vinden om bijvoorbeeld de locale bevolking bewust te maken van het economisch voordeel van de medicinale planten.

De klimaat conferentie die momenteel in Bonn, Duitsland, wordt gehouden zou aangegrepen kunnen worden om het belang van medicinale planten aan te geven. Naast al de argumenten die door de milieudeskundigen uit de ontwikkelings- en ontwikkelde wereld worden aangedragen om de emissie te mitigeren middels een groene economie door het toepassen van minder energie intensieve productie infrastructuur, zou een degelijk beheer van het tropisch oerwoud ook aan te bevelen zijn. Hiermee bewerkstellig je een gekwalificeerde vorm van uitstoot reductie. Bovendien kan de wereld nog gezonder rondlopen door medicijnen te gebruiken vrij van chemische bestanddelen.

Suriname zal intensief met een gedegen plan een beroep moeten doen op de fondsen die door de westerse wereld beschikbaar zijn gesteld om de milieu degradatie tegen te gaan. Op de huidige conferentie alsmede de klimaat top volgende maand in Parijs, Frankrijk, waar diverse wereldleiders bijelkaar zullen komen om over klimaatsverandering te discussieren, zal ons land haar standpunt duidelijk moeten maken. Op diverse fora in de wereld wordt benadrukt dat de strijd tegen klimaatsverandering niet een aangelegenheid is voor de westerse of ontwikkelingswereld alleen, maar dat het een globale en grensoverschrijdende inspanning vereist. Om de klimaatsdoelen te halen zal de westerse wereld financiele middelen en technische assistentie beschikbaar moeten stellen. Duidelijk moet ook gesteld worden dat de ontwikkelingslanden er ook niet aan moeten denken dat ze door een paar velletjes A-4 te schrijven er vandoor zullen gaan met een zak geld van de westerse geindustrialiseerde landen. Hoewel deze landen ervan doordrongen moeten zijn dat zij verre weg de grootste vervuilers van de wereld zijn en de meeste Co2 uitstoten. Deze landen moeten erop gewezen worden dat zij serieus maatregelen moeten treffen om hun koolstof uitstoot te beperken. Daarnaast moet het beleid van de zuidelijke landen ondubbelzinnig erop gericht moeten zijn dat zij geen overmatige emissie moeten ontwikkelen en dat zij milieu vriendelijke dan wel een groene economie zullen opzetten met groei mogelijkheden voor de meest marginale en kwetsbare groeperingen binnen hun maatschappijen.

Ettiré Patra