Zondag 16 juni 2019

De politie van Commewijne heeft donderdagavond een mediawerker staande gehouden, omdat zij in de verboden rijrichting reed. De autobestuurster had vanuit de Oost-Westverbinding rechts afgeslagen en vervolgens de Manjadam opgereden. Volgens de politie is er een verkeersbord dat aangeeft dat het verboden is om rechts af te slaan in de Manjadam.

Na deze constatering hield de motorbrigade het betreffend voertuig, een taxi-auto, staande. Achter het stuur werd een vrouw aangetroffen. De politie hield haar de begane overtreding voor. Tijdens dit gesprek constateerde de verbalisant dat de adem van de bestuurster sterk naar alcohol rook. Zij werd toen overgebracht naar het bureau, alwaar zij naar zeggen van de politie tekeer is gegaan. Momenteel zijn geen van de blaastesten geijkt, daarom werkt de politie met bloedtesten. Het duurt bijkans twee weken alvorens het resultaat van deze bloedtest beschikbaar is. Na verhoor is de mediawerker heengezonden.

Dagblad Suriname heeft in verband met het onderzoek gesproken met de desbetreffende overtreder. Zij geeft aan dat zij van een feestje kwam en dat zij een cup bier had gedronken. Ook bevestigt zij dat zij door de politie staande werd gehouden en dat zij daarbij de sterke arm te kennen gaf dat zij niet onder invloed verkeerde. De wet zegt dat alcoholpromillage van een bloedtest beneden 0,5 promille moet zijn. De mediawerker stelt dat zij het resultaat van het onderzoek zal afwachten. Afhankelijk van het resultaat kan haar rijbewijs ingevorderd worden.

Saskia Bandhan