Woensdag 20 februari 2019

1De MatjawLandveld: “Keus president is belediging”

De Matjaw-familie van de Saamaka kan zich niet terugvinden in de keuze van president Desi Bouterse om Albert Aboikoni als stamhoofd aan te wijzen. Het marrongezag is opzij geschoven, zegt Erney Landveld, woordvoerder van de Samaaka op een gehouden persconferentie.

Het probleem is ontstaan nadat de president een keuze heeft gemaakt voor de nieuwe granman van de Saramaccaners. Landveld citeert de president: “Ik heb meegenomen wat de kennis is van de persoon met betrekking tot de cultuur, die heel belangrijk is voor de granman en de stam. Ik heb meegenomen de ontwikkelingsvisie om zijn volk naar grote hoogte te brengen. Dit riekt naar onwaarheid”, zegt Landveld. “Dit is een misstap. Wanneer je kiest voor iemand die kennis heeft van de cultuur, dan kies je niet voor iemand die zijn broer opvolgt. In de cultuur van Saramaccaners volgt een broer een broer niet op. In dat geval heeft de president de plank misgeslagen”, concludeert Landveld. “Albert is broer van Belfon Aboikoni, en als je zegt dat je de cultuur kent dan is dat fout.”

In juni 2014 is Belfon Aboikoni heengegaan. Landveld brengt in herinnering dat er is gezegd dat Paramaribo niet kiest voor het binnenland, de mensen moeten zelf hun granman kiezen en installeren, inwijden en naar de stad brengen om de eed af te leggen. Dat heeft de president altijd gepropageerd, maar nu zegt hij dat ‘hij heeft gekozen’. Het is echter al lange tijd bekend dat de president achter Albert Aboikoni staat. Volgens Landveld omdat er al in 9 oktober 2016 werd beweerd dat Albert Aboikoni zijn voeten mocht ‘witten’. Landveld refereert aan een artikel, dat in zijn bezit is dat ook de minister van Regionale Ontwikkeling dit bevestigt.

De ouderen zijn moe
De ouderen zijn moe van deze zaak, zo moe dat de ouderen de jongeren hebben gevraagd zich ermee bezig te houden. Uit zeven dorpen hebben de jongeren in een brief verklaard dat zij Albert Aboikoni niet willen als nieuwe granman. Ze adviseren dat de president een gemeenschap voor hem sticht, zodat hij ergens anders granman kan zijn. Met deze beslissing zegt Landveld dat het probleem groter is geworden. “Om twee redenen is de beslissing fout, omdat de president wist dat Albert rebelleert binnen de Matjaw familie. Al reeds drie dagen na de begrafenis van zijn broer liet hij zich benoemen tot granman, in een hut met negen mannen. De familie was nog niet eens klaar met het rouwproces.”

Reeds gekozen granman
Landveld zegt dat Albert Aboikoni hoofdkapitein was en deze functie heeft hij zelf overgedragen aan zijn zus. Dit is nog niet eerder gebeurd. De familie heeft voor een andere opvolger gekozen. Naze Amina is volgens de keuze van de grote-familie de opvolger en reeds geïnstalleerd. En dan zegt de president hij heeft een keuze gemaakt, waarbij hij kijkt naar ontwikkelingsvisie, naar culturele kennis en heeft besloten om de keuze op Albert Aboikoni te maken.

“Naze Amina was begonnen met zijn werk. Vanwege enkele obstructies was er een krutu gepland, waarbij de opperhoofden en de stamhoofden zouden bemiddelen in het conflict. En de president heeft dat geroken en heeft de kapiteins en de granmans snel naar de stad laten komen, zogenaamd om hen te consulteren voordat hij een beslissing neemt. De mensen hebben in de zaal gezegd dat Albert geen granman moet worden. De verschillende granmans wilden dat niet, omdat hij niet volgens de lijn daar is geplaatst. De president heeft echter besloten dat Albert het toch is geworden. De mensen waren gedesillusioneerd.”

Geen roulatiesysteem
Landveld zegt dat het daarmee erop lijkt dat de granmans daar aanwezig de beslissing hebben genomen, maar dat is niet het geval. Ook ten aanzien van de opmerking om te rouleren met de granmans is Landveld ontstemt. Bij de Saramaccaners is het de Matjaw-Lo die de opvolging regelt. “Er wordt niet gerouleerd”, stelt Landveld. Bij de Aucaners zijn het twee zusters. Al zijn er dus vijftien Lo’s, die twee zussen zijn verantwoordelijk voor het leveren van de granman. “Het is dus altijd de Matjaw-Lo die bepaalt en dat gaat door raadplegingen en onderzoeken vanuit de stam, en de stam heeft Albert Aboikoni afgewezen.” Ten aanzien van de ontwikkelingsvisie van de nieuwbakken Granman merkte Landveld nog op dat deze tegen zaken als grondenrechten is. De woordvoerder van de Saramaccaners herhaalde dat de gemeenschap zich niet kan vinden in de door de president gemaakte keuze en het als een belediging ervaart.

RB