Woensdag 20 februari 2019

‘Suriname vervallen tot reservebank VN’

VHP-assembleelid Krishna Mathoera is ontstemd over het feit dat Suriname wederom nationaal en internationaal negatief in beeld komt door het feit dat de regering al twee jaren nagelaten heeft de contributiegelden bij de Verenigde Naties (VN) te betalen. “Het is weer zover. Breaking news: Suriname verliest stemrecht Verenigde Naties! Hoever kan deze regering ons land te schande maken? Ik dacht dat het al schande genoeg was dat Suriname internationaal weer herleidt was tot het best bekende land dat drugs exporteert, gelet op de vele tonnen cocaïne die steeds weer gepakt worden door douane en politie.
Want dat is het imago dat Suriname vandaag heeft. Er was een tijd dat Suriname internationaal gekend was voor zijn voetbalsterren, zoals Ruud Gullit, Seedorf, Winter, etc… Maar als je vandaag op internationale fora vertelt dat je afkomstig bent van Suriname, dan weet men direct over welke land je het hebt. Dat drugs-exporterend land toch?!? Want verder heeft Suriname geen prestatie op internationaal vlak! Nu komt daar nog bovenop, dat arm land dat zijn contributie aan de VN niet eens kan betalen, samen met Venezuela en Equatoriaal-Guinee”, zegt Mathoera aan Dagblad Suriname. Wat de regering volgens haar niet begrijpt is dat ‘je van een imago niet gemakkelijk afkomt’. “Maar dat zal deze mensen een worst wezen, want het imago van dit mooi land kan hen niet schelen, laat staan de ontwikkeling van dit land. Dit is reeds bewezen met de vele drugsvangsten sinds 2010 waar maar geen einde aan komt. Suriname is nu herleid tot de reservebank van de VN”, aldus de politica.

‘Patriotisme minister Buza verbleekt tegenover deze schande’
De vele verspillingen en corruptieschandalen van de regering Bouterse waarbij individuen overheidsgeld hebben gestolen, zonder dat daartegen wordt opgetreden, worden volgens de parlementariër zonder tegenspraak van de volksvertegenwoordigers in de meerderheid toegelaten. “Maar contributie betalen aan de belangrijkste internationale organisatie ter wereld, is niet van belang! Het patriotisme van de huidige minister van Buitenlandse Zaken verbleekt tegenover deze schande. Ze doet er beter aan nauwlettend erop toe te zien dat de bijdragen betaald worden waardoor Suriname een beter imago krijgt. Met patriotisme alleen red je het niet in deze wereld. Maar dat moet deze jeugdambassadeur waarschijnlijk nog leren”, benadrukt de VHP’er.

‘Je bent slechts in tel als je een stem hebt’
Artikel 19 van het Handvest van de Verenigde Naties geeft aal dat een Lid van de Verenigde Naties dat zijn financiële bijdragen aan de organisatie niet op tijd heeft betaald, in de Algemene Vergadering niet mag stemmen, indien het achterstallige bedrag gelijk is aan of hoger dan het bedrag dat over de twee volle voorafgaande jaren verschuldigd is. Niettemin kan de Algemene Vergadering zo een lid toestaan zijn stem uit te brengen, indien zij ervan overtuigd is dat het uitblijven van de betaling te wijten is aan omstandigheden buiten de macht van het lid.

“Maar wat betekent dit voor Suriname? Over voorstellen tijdens VN vergaderingen mag Suriname niet meer stemmen. Het mag nog wel de vergaderingen bijwonen, maar dat heeft weinig zin als je niet mag stemmen. Bovendien ben je voor de andere collega’s ook niet meer interessant want je bent slechts in tel als je een stem hebt. Dus wat moet Suriname nu? Als Suriname niet meer mag stemmen over voorstellen, dan heeft het bijwonen van deze vergaderingen geen zin”, zegt Mathoera. Volgens haar kan de permanente missie bij de VN in New York beter gesloten worden. Deze sluiting is dan direct een besparing waarmee Suriname de contributie kan gaan betalen.

FR