Vrijdag 20 april 2018

Krishna Mathoera

Krishna Mathoera

‘Minister Hoefdraad heeft vaker aantoonbaar gelogen en daarom komen zijn recente voorspellingen in de DNA over verbeterde financiën erg ongeloofwaardig over.
Hoeveel waarde moet je hechten aan deze minister, die zelf als een koning leeft en vraagt aan het volk om elke keer in te leveren. Alles aan deze minister is onrealistisch, zijn salaris als governor van SRD 80.000, het aantal dienstreizen van meer dan 100 in 7 jaren (haast elke week, is de man uitlandig op kosten van het arme volk), zijn bodyguards, zijn voorspellingen over de inkomsten van de raffinaderij en goud. Zelfs de prijs van zijn huis en de financiering ervan klinkt onrealistisch. En uitgerekend deze man praat over bezuiniging en buikriemen strakker maken. Hoe geloofwaardig ben je dan? Hij mag volgens het IMF de beste econoom zijn, maar van de Surinaamse economie heeft hij niets gebakken. Zijn wapenfeiten zijn nog steeds dat we de derde hoogste inflatie hebben in de wereld en dat de waarde van de SRD met meer dan 100% is ontwaard.” Dit zegt VHP-parlementariër Krishna Mathoera.

“In april heeft de regering de government take op brandstof marktconform gemaakt en haalt daarmee bijkans 90 miljoen SRD op van het volk. Het volk betaalt meer geld voor brandstof en de prijzen voor busvervoer zijn meteen gestegen. In de DNA is op geen enkele wijze aangegeven dat de economische vooruitzichten positief waren. Er is juist gepleit dat geld nodig is voor overheidsuitgaven. Wist de regering een maand geleden niet dat de economische vooruitzichten beter waren? Waarom heeft men niets ervan gezegd? En als de vooruitzichten beter zijn, waarom haal je geld van het volk op en laat je het volk pienaren door hun verhoogde bustarieven te laten betalen? Een grove leugen wederom in de rij van leugens van Hoefdraad. Zo zou er nooit een devaluatie komen. Zijn letterlijke woorden waren “met stelligheid zeg ik dat er geen devaluatie komt”. Devaluatie is gekomen en er is monetair gefinancierd. De ongeloofwaardigheid wordt versterkt, omdat de voorspellingen niet onderbouwd zijn met cijfers en bovendien in schril contrast zijn met de dagelijkse realiteit van het volk. Afgelopen maand heeft het personeel van de Adek gestaakt, omdat het salaris niet was uitbetaald. Hoe verklaar je een positief saldo op de lopende rekening, maar mensen moeten staken om salaris te ontvangen? Ook blijkt uit tal van gesprekken en klachten dat de meest basale goederen ontbreken bij vitale overheidsdiensten. In 2016 zei de minister dat de opbrengsten voor het laatste kwartaal van 2016 uit Newmont, inkomsten van 130 miljoen US$ zouden opleveren voor de Staat en dat ook de besparing vanuit de import van olie, vanwege de inwerkingtreding van de raffinaderij, 75 tot 100 miljoen US$ zouden opleveren. Geen van deze voorspellingen is bewaarheid geworden. Integendeel blijkt dat Hoefdraad links en rechts is gaan lenen, zonder dat de Surinaamse gemeenschap betrokken was en het inhoudelijk kon beoordelen. De staatsschuld is nu bijkans 12 miljard. Dat is SRD 96.000 per huishouding zonder dat er zicht is hoe dit betaald gaat worden. Minister Hoefdraad heeft in zijn vorige functie zodanig mismanagement gevoerd, dat economen, forensische accountants en de procureur-generaal eraan te pas moeten komen om de verdamping van 1,2 miljard US te onderzoeken. Door zijn beleid van monetaire financiering pienaart iedereen. Moeders doen hun kinderen tekort, doordat ze meerdere banen moeten hebben voor voedsel en school. Gepensioneerden, die 30 tot 40 jaar hebben gewerkt voor dit land, zijn nu afhankelijk van anderen. Het sociaal contract betekent niets vandaag door het desastreus beleid gevoerd door deze man. Drie generaties zullen nodig zijn om het mismanagement van Hoefdraad te herstellen’, concludeert Mathoera. ‘En als hij weer het pad van monetaire financiering opgaat, na de verbreking van de relatie met het IMF, zullen nog eens drie generaties nodig zijn om Suriname uit de crisis te halen en de schulden te betalen. Suriname zou er beter aan toe zijn zonder deze man. Zijn toegevoegde waarde aan het land is zeer negatief.’