Vrijdag 25 mei 2018

“We worden geconfronteerd met alle vormen van geweld. Elke dag horen we dat een vrouw beroofd en verkracht is. Alles komt op ons af. En de vraag is: wat doen we daarmee? Mensen die mensen beroven. Mensen die anderen pijn doen. Mensen die kinderen misbruiken. Mensen die anderen vermoorden. Waarom? Is het omdat zij het gevoel hebben dat anderen ‘zij’ zijn en wij ‘wij’ zijn? Is het omdat zij niet geloven dat wij allemaal aan elkaar verbonden zijn en elkaar moeten ondersteunen? Is het omdat zij niet beseffen wat de impact van geweld is op anderen? Is het omdat ze niet beseffen wat de schade is? Is het omdat ze zoveel stress hebben dat ze hun emoties niet meer kunnen beheersen? En dat ze niet weten hoe ze moeten opvoeden en omgaan met zichzelf, hun gedrag en gevoelens? Is het omdat we egoïstisch zijn? Is het omdat zij genoegdoening krijgen? Is het omdat zij zoeken naar rechtvaardigheid, waardoor zij zelf ertoe overgaan om het recht in eigen handen te nemen? Wat doen we met dit geweld die wij als persoon en als samenleving ervaren? En wat is onze rol? Gaan we stil blijven zitten of gaan we acties ondernemen?” Dit zijn de woorden van parlementslid Krishna Hussainali-Mathoera (VHP) tijdens de informatie- en discussieavond in de conferentiezaal van Lala Rookh. Zij organiseerde deze informatieavond vrijdag. Het thema hiervan stond in het teken van geweld. In het kader van de Internationale Dag van de Vrouw welke op 8 maart werd herdacht, heeft deze informatieavond plaatsgevonden, aangezien de vrouw anno 2017 nog steeds tot de grootste groep van slachtoffers behoort. “Dit is uit internationaal onderzoek gebleken.”

“Geweld is een vorm van gedrag. En dit kan de politie alleen niet voorkomen, maar wij gaan dit gezamenlijk moeten doen.” Geweld kan vooral veel emotionele schade toebrengen aan een persoon, waarvan het herstelproces jaren in beslag kan nemen. De parlementariër deelde haar eigen ervaring met het publiek. “Ik ben ook eens overvallen en bijna vermoord. Maanden daarna was elke Creoolse man een potentiële dader voor mij. Ik heb jaren erover heen gedaan om het te accepteren en mensen anders te zien. Geweld heeft dus een dieper impact op mensen.” Volgens Mathoera is er mondiaal een historisch patroon van geweld, waardoor de opvoeding en de omgeving waarin een persoon opgroeit, vaak gewelddadig te typeren zijn. “Niet alleen thuis is dit het geval, maar ook daarbuiten.” Het parlementslid gaf te kennen dat zij die slachtoffers zijn van geweld, in een later stadium zelf ook dader van geweld worden. “Vele onderzoekingen hebben dit uitgewezen.” Daarom zijn awareness en kennis noodzakelijk om geweld tegen te gaan.

KSR