Maandag 25 maart 2019

Math Battle 2018

15-04- 2018

3ZEKERDE MATH BATTLE 2018De Surinaamse Vereniging van Wiskunde – en Rekenleraren is opgericht op 16 april 2008 heeft o.a. als doel het bevorderen van en mede waarborgen van goed reken- en wiskundeonderwijs vanaf het primair tot en met het tertiair niveau, alsook het bieden van een forum aan haar leden en derden voor het ontwikkelen van strategieën, projecten en plannen ter verbetering van het reken- en wiskundeonderwijs in Suriname.

De SVWR tracht haar doel te bereiken door o.a. het houden van vergaderingen, lezingen, conferenties, seminars, workshops, olympiades, trainingen en andere bijeenkomsten. Vanaf 2013 organiseert de SVWR jaarlijks de wiskunde olympiade op voj-niveau. Afgelopen jaar hebben ruim 2200 leerlingen landelijk deelgenomen aan dit evenement. De SVWR wil ook een forum bieden aan deze grote groep van leerlingen, die thans op een vwo-school terecht zijn gekomen om hun algemeen denkvermogen en wiskundig inzicht op dit niveau verder te ontwikkelen.

In het kader van het 10-jarig bestaan heeft de SVWR gemeend dit jaar te starten met een wiskundewedstrijd, genoemd Math Battle, voor vwo-leerlingen met een S-pakket. Dit evenement dat een landelijk karakter heeft, is de voorloper van een wiskunde olympiade op vwo- niveau. De wiskundewedstrijd is op zaterdag 19 mei 2018. Het vangt aan om 12.00 uur en eindigt om 16.00 uur. Op de informatiebijeenkomst van 7 maart zijn de directeuren van de vwo-scholen reeds geïnformeerd. Voor een goede voorbereiding op de Math Battle worden vanaf heden elke week opgaven en oplossingen geplaatst op de website www.svwrsuriname.org en op de Facebookpagina “Surinaamse Vereniging van Wiskunde- en Rekenleraren” Aan de hand van deze vraagstukken krijgen de leerlingen zicht op het toetsniveau.

Elke vwo-school kan maximaal 2 groepen van 4 leerlingen afvaardigen. De commissie Math Battle is benoemd door de SVWR en wordt voorgezeten door dr. Shanti Venetiaan. De overige leden zijn Diana Getrouw Msc, Regina Mahadewsing Msc, en Shirley Tamrin Msc., allen docenten Wiskunde, verbonden aan de Anton de Kom universiteit van Suriname. Ewald Levens is voorzitter van De Surinaamse Vereniging van Wiskunde – Rekenleraren (SVWR) en is te bereiken via de telefoonnummers 493888/8728366.