Vrijdag 22 februari 2019

2Marinus Bee- Slavernij geschiedenis nooit en nimmer herhalen‘De slavernijgeschiedenis mag zich nooit en nimmer herhalen.’ Aan het woord is de Abop-parlementariër Marinus Bee. Tegenover Dagblad Suriname onderstreepte hij de niet te verwoorden pijn, die is aangedaan aan de mensheid. ‘Ja, we kunnen er niets aan doen, het is gebeurd, het is geschiedenis’, zegt Bee in ogenschouw nemend dat zijn voorouders op harteloze en gedwongen wijze uit Afrika gegijzeld werden om in Suriname als slaven te werken. ‘Terwijl zij in hun geboorteland Afrika vrije mensen waren, ze hadden alle vrijheid.’ Bee benadrukt dat onze voorouders heel vredig met elkaar leefden en ondersteuning boden aan elkaar om de grillen van de blanke opzichters te kunnen doorstaan. De eenheid en saamhorigheid zijn aspecten die vooral als voorbeeld moeten dienen voor de nazaten van de slaven. Bee betreurt het dat de onderlinge samenwerking en ondersteuning niet is wat het in feite moet zijn. ‘Het is niet optimaal.’

De politicus geeft aan een persoon te zijn die zaken snel los kan laten, ook zaken uit het verleden. Hoewel het feit dat zijn voorouders enorm veel pijn en leed is aangedaan, gaat hij rationeel door het leven en niet emotioneel. Bij het kijken naar bepaalde films komt hij steeds meer tot het besef dat onderdrukking, marteling, mishandeling, belediging allemaal zaken waren waarmee zijn voorouders hebben moeten dealen. Het is de onderlinge eenheid en saamhorigheid die hen sterkte om de wreedheden en verdrukkingen de baas te kunnen blijven. ‘Als zij geen eenheid zouden vormen, zouden zij geen strijd kunnen leveren.’ Bee blijft ervoor pleiten dat de onderlinge eenheid binnen de groep op gang moet komen. ‘We moeten afkijken van anderen, hoe zij dat doen. We moeten in eenheid groeien naar elkaar toe.’

Bee is voorstaander van herstelbetalingen tegen het leed en de pijn die zijn voorouders zijn aangedaan. Maar hij benadrukt wel het volgende. ‘Als het komt, komt het, maar onze toekomst moet niet daarvan afhangen.’ Er is een jarenlange discussie gaande over de schadevergoeding, uitgedrukt als herstelbetalingen door het toenmalige moederland aan de nazaten van de slaven. De Abop-parlementariër geeft als voorbeeldfiguur aan de jongere generatie als advies mee om zoveel mogelijk verder te studeren. ‘Door te studeren groei je en verhef je als groep.’ Ook zegt Bee vol nadruk dat men elkaar de warmte en liefde moet blijven geven zonder elkaar af te breken. ‘Onze voorouders hebben elkaar altijd ondersteund, warmte en liefde gegeven. Anders zouden zij het niet overleven.’

Asha Gajadien-Bhagwat