Maandag 18 maart 2019

1LVV werkt aan bouw laboratorium in januari 2019 af te rondenDe samenleving was geschokt toen zij het nieuws vernam dat het Viskeuringsinstituut (VKI) en laboratorium niet lang na de opening samen met de nodige documentatie alsook een deel van de apparatuur door een brand verwoest werd in november 2010. Ruim 7 jaren later wachten de landbouw-, vis- en veeteeltsector nog steeds op herbouw van het lab, waarvan aangegeven werd dat deze te Bethesda op het terrein van de Centrale Haven voor Visserij zou komen. In 2012 werd de eerstesteenlegging gedaan, waarna de samenleving wederom niets heeft gehoord over de bouw. Volgens minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is het zo dat toen men in 2012 begon met de bouw, ze geconfronteerd werden met een financiële crisis. “Eerlijk gezegd waren er geen middelen om door te gaan met de bouw. We hebben gesproken met IDB en de EU om door te kunnen gaan met de bouw. De EU heeft zich beschikbaar getoond hulp te bieden met de nodige apparaten en voor de afbouw is afgestemd dat IDB een lening van USD 17.5 miljoen zal verstrekken. Dit bedrag is niet alleen voor het lab, maar er zijn verschillende aspecten hierbinnen opgenomen”, zegt Algoe. Het ligt in de bedoeling om eind april/ begin mei de bouw te hervatten. De oplevering van het lab hangt af van bepaalde factoren, maar het streven is januari van volgend jaar (2019) het lab operatief te hebben met opgeleide mensen en de nodige apparatuur. De wederopbouw van de resterende laboratoria maakt deel uit van het geïntegreerd laboratorium, namelijk het residulaboratorium en het veterinaire laboratorium. Deze twee laboratoria zijn aan de Letitia Vriesdelaan gevestigd. In het voormalige geïntegreerd laboratorium zijn er al geruime tijd renovatie- en uitbouwwerkzaamheden uitgevoerd op het terrein van het onderdirectoraat Veeteelt.

Het laboratorium werd opgezet voor de uitvoering van het voedselveiligheidsbeleid van het ministerie en moest dienen als belangrijke meetinstrument. Dit laboratorium zou zowel voor de landbouw, de veeteelt als de visserijsector een betere garantie bieden op de eetveiligheid van de productie uit deze sectoren. Verse groenten, fruit, vlees en vleesproducten, vis en visproducten zouden worden getest op residuen en andere gevaarlijke stoffen die de gezondheid van de mens in gevaar zouden kunnen brengen. De brand verwoestte het VKI en een belangrijk deel van de apparatuur voor het maken van de nodige laboratoriumanalyses. De controle op de productie van visserijproducten werd aangepast voortgezet om vooral de exporten hiervan normaal voort te kunnen zetten. De laboratoriumanalysen worden deels uitgevoerd door het VKI, deels uitbesteed aan het centraal laboratorium van BOG/Suriname en het SGS-Nederland laboratorium.

NK