Vrijdag 19 april 2019

LVV bezig met vaststelling werkzaamheden Pesticiden InspecteursHet ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) heeft in maart 2018 het Suriname Agriculture Market Acces Project (SAMAP) opgestart. Het project wordt gefinancierd door de Europese Unie, en gecoördineerd door de Food and Agriculture Organization (FAO).

Het ministerie was tijdens dit project bezig met voorbereidingen rond een curriculum voor het Pesticiden Inspectoraat. De Pesticiden Inspecteurs (PI’s) zullen het verbruik van pesticiden in Suriname moeten monitoren. Dit wordt momenteel niet gedaan.

Vooralsnog kon Dagblad Suriname van LVV vernemen dat haar juridische afdeling nu bezig is met het wetsproduct om de werkzaamheden van de PI’s vast te stellen. Dat is de enige update dat het medium kon verkrijgen. LVV kijkt uit naar een project van 4 jaren. Het inspectoraat kon tussen 2018 en 4 jaren worden ingesteld. Er waren in 2018 een aantal projecten gaande binnen LVV die het pesticiden verbruik in Suriname moet verminderen. Stevige planten zijn minder vatbaar voor ziekten en plagen.

Als stevige planen nu worden aangevallen door een kleine groep van ziekten en plagen, zijn er biologische middelen om de zaak te verhelpen. Daarnaast zijn er ook mechanische oplossingen. Als biologische en mechanische middelen niet helpen, dan pas zou de noodzaak voor het gebruik van pesticiden een optie zijn. Hier werd er via de IDB een apart project voor uitgevoerd. Pesticiden zullen slechts in het uiterste geval moeten worden gebruikt.
“De gezondheid van ons volk en de duurzaamheid van ons milieu zijn voor ons waardevoller dan de rijkdom door goud! Hetzelfde geldt voor de schadelijke pesticiden en herbiciden die in de landbouw worden gebruikt”, zei president Desi Bouterse in zijn jaarrede in 2016. Als er gekeken wordt naar de importen van pesticiden, zouden die echter een schrikbarend beeld scheppen.

De importdata geeft echter niet het praktische beeld van het verbruik van pesticiden in Suriname. Er worden vanuit Suriname ook pesticiden geëxporteerd. In het jaar 2016 bijvoorbeeld exporteerde Suriname pesticiden ter waarde van US$ 437.000. Een specifiek beeld over de exporten in volume kon vooralsnog niet worden verkregen. Hier dus het belang van een stuk monitoring in het veld. Het Inspectoraat zal niet alleen kijken naar wat op de schappen in de winkels ligt. Zij zal ook richting de boer stappen die zal moeten aangeven hoeveel pesticiden die gebruikt en waarvoor.

Kavish Ganesh