Woensdag 23 januari 2019

De luchtverkeersleiders verenigd in de Suriname Air Traffic Controllers Association (SATCA) hebben in een spoed ALV besloten om per direct in actie te gaan. In eerste instantie wilde men het werk volledig lamleggen, maar uit hoofde van hun verantwoordelijkheid en ‘good will’ is besloten om alleen arrivals en departures van en naar de Johan Adolf Pengel Internationale Luchthaven te accomoderen alsook lokale vliegmaatschappijen. Overvliegers worden NIET geaccommodeerd. (Ter illustratie: In een nachtdienst worden ongeveer 17 tot 20 overvliegers per uur afgehandeld.) Dit actiemodel wordt tot maandag om 10.00u gehanteerd. Het actiemodel, eventueel bereikte resultaten en de verder te nemen stappen zullen in een alv besproken worden. Concreet wilt men weten wanneer de ATC en shift toelagen een feit zullen zijn, wat er op kort termijn gedaan gaat worden aan de werkomstandigheden en het AMHS systeem moet weer up and running zijn. Het hoofd van de luchtvaartdienst is hiervan telefonisch op de hoogte gesteld en zal nogmaals worden bevestigd in een schrijven welke gericht zal worden aan hem en het Ministerie van OWT&C.

De luchtverkeersleiders strijden al jaren voor hun ATC- en shift toelage. Daarnaast zijn de werkomstandigheden verre van ideaal. Dit heeft ervoor gezorgd, dat het personeel al geruime tijd gedemotiveerd is. Nu komt ook het AMHS- systeem weg te vallen waardoor het niet gemotiveerde personeel onder nog hogere druk werkzaamheden moet uitvoeren. Wat de emmer volledig deed overlopen was het persbericht welke is gepubliceerd door de luchtvaartdienst. Volgens Genaro Alpin, voorzitter van de SATCA, wilt men doen overkomen alsof alles bij de luchtverkeersleiding koek en ei is en dat de luchtverkeersleiders zomaar aan de bel trekken. Hij benadrukt, dat niets minder waar is. Er is een schrijven vanuit de technische dienst, welke de SATCA zwart op wit heeft, waarin wordt bevestigd, dat de twee servers van het AMHS-systeem uitgevallen zijn en dat bij langer uitblijven van dit systeem de gevolgen ondraagbaar zullen zijn. Niet alleen de luchtverkeersleiding maar ook de meteorologische dienst, AIS en technische dienst ondervinden hier last van. Tijdens de ALV hebben de leden ook middels handtekening bevestigd, dat het vaker voorkomt dat frequenties uitvallen waardoor moeilijk gecommuniceerd wordt met piloten, dat microfoons, welke dagelijks gebruikt worden, aan vervanging toe zijn en dat er thans met een back up radio wordt gewerkt omdat de primaire is uitgevallen en veel meer. Voor wat betreft de toelagen stelt Alpin, dat er reeds lopende gesprekken waren met het Ministerie. De laatste afspraken waren, dat de toelagen zouden worden toegekend en dat de dat de gesprekken betreffende herwaardering ook gestart zouden worden. Tot heden hebben de leden nul op rekest gekregen. De maat is vol voor de leden en ze kunnen niet langer accepteren, dat er gesold wordt met hun belangen.