Vrijdag 25 mei 2018

Trekking Lions Club Paramaribo ReadyLions Club Paramaribo Ready heeft op vrijdag 10 februari jongstleden de trekking gehad van haar Goederenloterij. Dit fundraisingsproject is één van de grote projecten van de club en
de opbrengst hiervan wordt o.a. aangewend voor de afronding van de bouw van twee schoollokalen, twee toilettengroepen, een kantoor- en magazijnruimte van de A. Sweetschool te Livorno. Vorig fiscalyear werd er onder leiding van de toenmalige clubpresident Vera Dollart-Derby een aanvang gemaakt met de bouw van deze lokalen en toilettengroepen.

De commissievoorzitter van het loterijproject, An Nooitmeer-Kross, zegt dat dit project een groot succes is geworden en bedankt namens de club de gemeenschap en de sponsoren heel hartelijk voor hun bijdrage. Lions Club Paramaribo Ready zal op 15 augustus haar 25 jarig bestaan vieren en de huidige club president Patricia Druiventak is zeer tevreden met de projecten die in dit fiscalyear zijn uitgevoerd. Lions Club Paramaribo Ready heeft als slogan, “The essence of serving is to help those in need “. (foto: Regillio Derby)