Woensdag 22 mei 2019

Karwan Fatah-Black

Karwan Fatah-Black

Vrijdagavond organiseerde het Nationaal Archief Suriname samen met de studierichting Geschiedenis van de Faculteit der Humaniora de lezing ‘Eigendomsstrijd over slavernij, manumissie en emancipatie in Paramaribo’. Verzorger van deze lezing is Karwan Fatah-Black, die als historicus is verbonden aan de Universiteit Leiden, in Nederland. Zijn onderzoek richt zich op de geschiedenis van slavernij en de erfenis daarvan. Het boek van historicus Karwan Fatah-Black biedt nieuwe inzichten in de geschiedenis van de slavernij en emancipatie door de aandacht te verschuiven van de plantage naar de stad. In de straten, huizen en erfjes van Paramaribo was de controle van de slavenhouder moeilijk vol te houden. Daar begon een vrije groep de fundamenten van een eigen gemeenschap te leggen. Terwijl de slavenhouders streden voor de controle over hun eigendom, zochten in de stad en aan de Waterkant de tot slaaf gemaakten hun wegen naar vrijheid. Aan de hand van de levens van deze grondleggers beschrijft Fatah-Black in zijn boek de periode die voorafging aan de definitieve afschaffing van de slavernij in 1863.