Woensdag 22 mei 2019

Minister Ferrier zorgt voor  escalatie op NatinOnderwijsminister Lilian Ferrier heeft met haar opstelling in De Nationale Assemblee (DNA) op 19 februari voor escalaties gezorgd op het Natuurtechnisch Instituut (Natin). De leraren, die sedert 15 februari tot 10:00 uur beschikbaar waren voor de studenten, hebben hun actiemodel verscherpt. Vanaf donderdag hebben de Bond van Leraren (BvL) en Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS) het onderwijsproces op het Natin compleet lamgelegd. Vakbondsleider Reshma Mangre accentueert in gesprek met Dagblad Suriname dat de minister een zeer onacceptabele attitude heeft getoond jegens BvL/ALS, die thans de grootste vakbonden zijn bij wie onderwijsgevenden zijn aangesloten. Zo schroomde de minister er niet voor om in ‘het huis van het volk’ te verkondigen dat de BvL niet op haar prioriteitenlijst staat.

“Ik kan me niet voorstellen dat de minister het niet nauw neemt met ons onderwijs en doodleuk vertelt dat ze andere prioriteiten heeft. Zij gaat studentenflats openen, terwijl er geen onderwijs is? Ze heeft duidelijk laten merken dat ze niet met ons wil praten, terwijl we slechts oplossingen willen voor de problemen. Door de houding van de minister hebben we het werk op het Natin volledig neergelegd”, zegt de verhitte vakbondsleider. Volgens Mangre schreeuwt iedereen moord en brand zodra de vakbonden in actie komen. Echter, wanneer scholieren geen onderwijs kunnen genieten als gevolg van slechte hygiëne op de scholen en de staking van de schoolvervoerders, lijkt het recht op onderwijs niet meer van belang te zijn. Deze eenzijdige benadering keurt Mangre ten zeerste af. De verscherping van het actiemodel op Natin geldt voor de dependances te Lelydorp, Mottonshoop, Leysweg, Mr. Jagernath Lachmonstraat en Nickerie.

KSR