Woensdag 15 mei 2019

1 Leraren Natin vanaf vrijdag in  beraadNa 10:00 uur geen school

De leraren en studenten van het Natuurtechnisch Instituut (Natin) zitten al geruime tijd opgezadeld met ernstige issues. Zo zijn de studenten vanaf het eerste kwartaal van het schooljaar 2018/2019 compleet verstoken van onderwijs in de vakken ICT, Microbiologie, Elektro, Werktuigbouwkunde, Engels en Wiskunde. Dit kwam naar voren tijdens de persconferentie van de Bond van Leraren (BvL) en Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS) op 15 februari 2019. Reshma Mangre, voorzitter van BvL/ALS, deelde mee dat dergelijke toestanden onvermijdelijk zijn wanneer het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (Minowc) geen prioriteit hecht aan dialoog met de vakbonden.

Ook Natin-directie voert geen dialoog
Een andere nijpende issue op Natin is het communicatiegebrek tussen de leiding van dit instituut en de leraren. Een leidinggevende, die überhaupt de verantwoordelijkheid draagt om het proces in goede banen te leiden, is op Natin de bron van alle problemen. “De communicatie loopt zodanig stroef met de waarnemende directeur van Natin, Bryan Sloote, dat tal van problemen binnen de 16 secties van Natin niet opgelost kunnen worden. De leraren zijn vreselijk teleurgesteld in de leiding, waardoor ze zeer gedemotiveerd zijn.” Mangre voegde daaraan toe dat demotivatie consequenties heeft op de kwaliteit van het onderwijs. Na tal van onsuccesvolle pogingen hebben de leraren zich gewend tot BvL/ALS.

Opgestapelde problemen
Het blijkt dat er op Natin, dat onderverdeeld is in 16 secties, een schrijnend tekort is aan vakleraren, waardoor er een grote achterstand is ontstaan bij de studenten. Mangre sprak over een schaarste aan vakleraren. Zij die wel de vakken kunnen verzorgen, worden niet ingezet doordat er een nieuwe maatregel is geïmplementeerd, waarbij de leraren niet meer dan 28 lesuren mogen hanteren. Overigens willen de leraren niet als een gecommitteerde functioneren, daar de uitbetaling niet gegarandeerd is. “Zo zijn de gecommitteerden al 5 jaren niet uitbetaald.” Een ander breekpunt is de herverdeling van de lesuren, die zeer abrupt is ingetreden. “De waarnemend directeur heeft het aantal lesuren ingekort, midden in het schooljaar, zonder eerst fatsoenlijk te melden. De leerkrachten verzetten zich hiertegen.” Ook de studenten zijn ineens verrast met een verbod op herkansingen. Alhoewel de studenten initieel CGO (Competentiegericht Onderwijs) zouden krijgen, wordt er regulier onderwijs voorgeschoteld, waar de mogelijkheid er niet is om een herkansing van de toets af te leggen. “De leerlingen liggen hiervan overhoop. We kunnen niet toekijken hoe de rechten van studenten worden geschonden.” Er zijn zelfs studenten die hun Natin-opleiding hebben afgerond, maar geen diploma kunnen krijgen. “Dit, vanwege drukke werkzaamheden van de directeur.” Ook zitten de leraren opgezadeld met langere werktijden zonder daarvoor een vergoeding te ontvangen. Zij hebben het Bureau Middelbaar Beroepsonderwijs (BMBO) op 8 februari 2019 verwittigd over de ongunstige taferelen op Natin, echter is het gewenste resultaat uitgebleven. Gezien de vele issues op Natin hebben de leraren de knoop doorgehakt; vanaf 15 februari geven de leraren tot 10:00 uur les.

KSR