Donderdag 16 mei 2019

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Suriname lanceert op vrijdag 15 maart 2019 de Muslim Television Ahmadiyya International (MTA) op kanaal 5.3 in samenwerking met Rapar Broadcasting Network (RBN). Het hoofddoel van dit station is om het ware gezicht van de Islam en andere wereldreligies weer te geven dat vrede, harmonie en broederschap is, in plaats van het vaak verkeerd gepresenteerde en verwrongen beeld van religie, in het bijzonder dat van de Islam, dat momenteel ten onrechte door sommige facties van de samenleving verkeerd wordt gepresenteerd. De MTA International is een niet-winstgevende en niet-commerciële entiteit. Haar uitzending begon op 31 januari 1992 vanuit London – Engeland en heeft zich ontwikkeld tot een internationale zender. Op 5 juli 1996 begon de uitzending van MTA naar alle hoeken van de aarde. Haar programma’s worden via 12 satellieten uitgezonden en via partnerschappen met verschillende tv-netwerken en terrestrische systemen. Wij worden beschouwd als een van de grootste ‘direct in huis’-uitzenddiensten ter wereld in haar specifieke genre. MTA 3 Al-Arabia is een channel van MTA waarop de programma’s volledig in het Arabisch worden uitgezonden. MTA Afrika 1 en MTA Afrika 2 zijn bestemd voor het werelddeel Afrika. Haar inhoud bestaat voornamelijk uit religieuze, educatieve en culturele programmering, die tegemoet komt aan kijkers uit alle denominaties, geloofsovertuigingen en culturele, etnische achtergronden. Het kanaal biedt een interessante diversiteit en assortiment qua inhoud. MTA International is een wereldwijd medianetwerk dat waarheid, vrede en harmonie uitspreidt naar de hoeken van de aarde. De MTA International kan makkelijk worden benaderd via www.mta.tv. Voorts is zij live te bekijken via onder andere YouTube, Facebook en de MTA Mobile App.

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is de enige wereldwijde Islamitische organisatie die onder leiding van één hoofd staat. Dit hoofd draagt de titel “Khalifatul Masih”. Onze motto is: ‘Liefde voor iedereen, haat voor niemand’. Het hoofd van de wereldwijde Ahmadiyya Moslim Gemeenschap wordt op staatsniveau in de ontwikkelde wereld gerespecteerd en geëerd als een visionair voor wereldwijde vrede en harmonie. Hij is uitgenodigd om parlementen van verschillende naties, waaronder Capitol Hill, Westminster, en het Canadese parlement als een gerenommeerde moslimleider en geleerde toe te spreken.

Deze Gemeenschap is in 1889 opgericht door Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (vrede zij met hem), de Beloofde Messias en Mahdi van deze tijdperk. Enkele belangrijke informatie over deze Gemeenschap zijn als volgt:
a. Deze Gemeenschap is anno 2019 gevestigd in 212 landen van de wereld.
b. In 127 landen heeft zij haar missies gevestigd.
c. Zij heeft wereldwijd circa 2.900 missiehuizen gebouwd van waaruit zij haar
werkzaamheden uitvoert.
d. Zij heeft reeds in 75 talen de Heilige Qor’aan vertaald en gepubliceerd.
e. In verschillende landen heeft zij 42 hospitalen en poliklinieken gebouwd. operationeel.
f. Zo ook heeft zij wereldwijd 714 scholen opgericht varierende van lagere school tot
scholen op VOJ en VOS niveau.
g. Wereldwijd publiceert zij in 25 talen 141 dagbladen en tijdschriften die betrekking
hebben op de opvoeding en kennis over verschillende onderwerpen en wetenschappen.
h. In 1994 richtte zij de niet-gouvernementele organisatie “Humanity First” op. Deze
NGO is bij de Verenigde Naties geregistreerd. Voorts is die NGO in meer dan 50
landen van zes werelddelen geregistreerd. In Afrika en Azie voert zij de projecten
“Water for Life” en “Knowledge for Life” uit. In Guatemala heeft zij in oktober 2018
een nieuw hospitaal geopend. In verschillende landen voert zij ook het “Bloeddonatie
project” en het “Food Hamper project”.