Woensdag 20 februari 2019

De minister van NH heeft ons met zijn optreden recent over de scalians totaal niet verrast. Hij heeft voldaan aan het verwachtingspatroon dat rondom zijn persoon bestaat. De minister van NH is een koploper in de top 3 van de meest onbetrouwbare ministers in het huidig kabinet. De minister is met kop en schouders koploper in het afleggen van steeds van elkaar verschillende verklaringen over een en hetzelfde onderwerp. Onze bewindsman heeft het vermogen om te doen alsof gisteren niet heeft bestaan, hij kan hele dagen uit zijn geheugen wegvegen. Het probleem is dat hij het selectief blokkeren van het verleden alleen in zijn eigen belevingswereld kan doen. Toen het nieuws naar buiten werd gebracht dat de scalians bezig waren om kwik uit het stuwmeer op te zuigen, toen wisten de goed geïnformeerde burgers in Suriname die met het bijltje hakken, dat het ging om klinkklare nonsens van de bovenste plank. Een deel van de burgerij was toch wel verrast. Dit deel verwacht nog steeds wat goeds uit de richting van de NH-bewindsman. Dit deel van de burgerij gaat nog ervan uit dat de minister ons nog met goed en positief nieuws kan verrassen. Maar men moet wat dat betreft nog geduld opbrengen. De scalians zijn dus niet bezig om kwik uit het stuwmeer op te zuigen, maar daarmee moet niet gezegd worden dat de scalians geheel onbaatzuchtig bezig zijn. De scalians ‘are not the bad guys’. Volgens het verhaal moeten we gaan houden van de scalians en de scalian-eigenaren, ze zijn bezig om goede dingen te doen in Suriname. Nu moet gezegd worden dat nagenoeg elke uitleg van de NH-minister bewust of onbewust een wazige uitleg is geweest tot nu toe. De termen die de minister gebruikt en de oppervlakkigheid die hij aan de dag legt, maken dat zijn verhalen door niemand worden begrepen. Veel van de zaken die de minister verdedigt, van de desavouering van zijn wettelijke bevoegdheden als minister door presidentiële commissies tot zandafgravingen aan de kwetsbare Surinaamse kust en nu de vervuilende en vernietigende scalians, zijn met een eenvoudig verhaal niet te verdedigen. Elke uitleg van de minister over nagenoeg elk onderwerp is wazig geweest en dat wordt geaccepteerd door de bevoegde instanties binnen de regering. Door deze houding van de minister wordt een sfeer van straffeloosheid en willekeur gecreëerd ten nadele van de regering. Er gebeuren zaken in Suriname waarover geen verantwoording behoeft te worden afgelegd. Met deze situatie is het duidelijk dat een anticorruptiewet weliswaar is aangenomen, maar dat een anticorruptiecultuur nog lang niet zijn intrede heeft gedaan binnen de administratie. Er zijn nog teveel duistere zaken en er wordt teveel geld verspild aan bijvoorbeeld onnodige rapporten en seminars en dure consultants uit het buitenland. Er vinden teveel aanbestedingen plaats, die niet zuiver zijn. Een zaak die bijvoorbeeld onvoldoende door de ambtenarenvakbonden naar voren wordt gebracht, is dat de overheid zwaar heeft bespaard op de ambtenarensalarissen. Deze worden betaald in SRD en zijn op het niveau van de koers toen het nog de helft was van wat het nu is. De opbrengsten van de regering daarentegen zijn voor een groot deel in dollars door de export van mijnbouw- en landbouwproducten. Het aantal dollars dat moet worden gebruikt om de lonen nu te betalen, is veel minder dan wat men nodig had toen de koers veel lager was. De overheid heeft op dit stuk dus bespaard, met de koerscompensatie van ongeveer SRD 500 heeft wel een stukje compensatie plaatsgevonden. Zolang de corruptiecultuur blijft heersen binnen de overheid, zullen inkomsten onvoldoende zijn voor de regering om haar uitgaven te dekken. De regering moet alle onzuivere gasten binnen de partij en daaromheen bij elkaar roepen en aangeven dat het nu welletjes is. Gebeurt dat niet, dan zal de coalitiepartij zetels moeten inleveren ten voordele van de oppositiepartijen die ook niet hebben uitgeblonken in het aanpakken van de corruptie. De grootste uitdaging van de regering is om oneigenlijke geldstromen tegen te gaan, dus resoluut neen te zeggen tegen de mensen die alleen uit zijn om een njang te maken. De voorzitter van de coalitiepartij heeft zo bijvoorbeeld op zijn structurenvergadering laatst beaamd dat het wel degelijk voorkomt dat regeringspakketten van SRD 65 voor veel meer worden verkocht, dus dat misbruik van dit ultieme middel wordt gemaakt. De zaak van de scalians en de verklaringen van de minister zijn een teken voor de onzuivere zaken die gaande zijn binnen de overheid. Onder deze omstandigheden waar een soort maffia bezit heeft genomen van de staatskas, zullen de inkomsten van Suriname nooit genoeg zijn. De huidige politieke constellatie heeft er baat bij om een einde te maken aan alle duistere zaken. Daartoe behoren ook de scalians. Het is de regering nog steeds niet gelukt om een helder uitleg te geven wie en wat de scalians zijn. De indruk ontstaat alsof de regering niet gelooft in de democratie en het afleggen van verantwoording. Het kan te maken hebben met het respect dat men heeft voor het land, het volk en de natie.