Dinsdag 14 mei 2019

Kwik in onze natuur

15-03- 2019

Sinds de tachtiger jaren neemt de kleinschalige goudwinning in Suriname toe. Dit stelt onderzoeker Paul Auboter vast in een rapport uit 2015. De meeste mijnbouw vindt plaats in het oostelijk deel van het land. Bij de kleinschalige goudwinning wordt het goud meestal samengevoegd met kwik. Naar schatting komt 1 kilogram kwik in het milieu voor elke kilogram gewonnen goud, wat betekent dat er jaarlijks minstens 10.000 kilogram kwik vrijkomt in de atmosfeer en in de rivieren van Suriname.

Methylkwik
In het water kunnen bacteriën kwik omzetten in het extreem giftige methylkwik, dat zich ophoopt in de voedselketen. Als gevolg daarvan zullen roofvissen meestal een hoog gehalte aan methylkwik in hun weefsels hebben. Kwikvergiftiging veroorzaakt veel afwijkingen bij dieren en neurologische gezondheidsproblemen bij mensen. Deze beoordeling geeft een overzicht van kwikvervuilingsresultaten voor het watermilieu, in de atmosfeer en bij mensen in gemeenschappen in het binnenland. Kwikverontreiniging is niet beperkt tot de goudwinningsgebieden, omdat kwik wordt getransporteerd door water en wind naar stroomafwaarts en stroomafwaarts gelegen gebieden. Als gevolg daarvan vertonen roofvissen in het grootste deel van Midden- en West-Suriname ook hoge kwikwaarden. Veel gemeenschappen in het binnenland vertonen verhoogde niveaus van kwik. Van de vier dorpen, die langs de Saramaccarivier werden getest, vertoonde de meest stroomopwaartse gemeenschap, ook stroomopwaarts van elke goudwinning, de hoogste kwikniveaus. Dorpen met gemakkelijke toegang tot de hoofdstad vertonen een lagere kwikvervuiling, omdat mensen minder afhankelijk zijn van lokale vissen als eiwitbron. Kwikverontreiniging komt ook voor in Paramaribo, vooral in de buurt van goudwinkels.

RB