Maandag 18 februari 2019

Albert Alleyne, voorzitter van de Consumentenkring, vindt dat met de stijging van de Eurokoers het meer dan genoeg tijd wordt dat een einde wordt gemaakt aan de grillen van verhuurders, waaraan huishuurders worden overgelaten. Huurwoningen worden ondanks vele beloftes van de regering nog steeds in vreemde valuta aangeboden tegen de zwarte marktkoers. De koers van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) schommelt al enkele weken rond de SRD 9 voor de Euro. Bij cambio’s en diverse commerciële banken moet voor een Euro 30 cent meer worden neergeteld. “Een heleboel mensen klagen hierover. Het betalen van huur in vreemde valuta is geen goede zaak en wij moesten al lang af zijn hiervan. Het gevolg is verschrikkelijk voor de huurder wanneer de koers van de valutasoort begint te stijgen”, zegt Alleyne aan Dagblad Suriname. Het goedkoopste huurhuis voor middenklassers in en rond Paramaribo kost volgens een steekproef van de krant tussen Euro 350 en Euro 450. Dit is exclusief de kosten voor stroom en water. In de meeste gevallen betreft het een twee- of driekamerwoning van steen. De Consumentenkring-voorzitter voert aan dat alle huurprijzen verplicht vastgesteld moeten worden in een vooraf afgesproken vast bedrag in Surinaamse dollars. Zoals zaken er nu aan toegaan, mag de huurder in de meeste gevallen het tegenbedrag van de valutasoort in SRD betalen. Echter hangt dat totaal af van de wisselkoers op dat moment. “Daarin ligt juist het gevaar. De Huurcommissie van de Belastingdienst moet nu uitkomen en aangeven wat er moet gebeuren op dit stuk”, pleit hij.

Lonen- en salarissen meeste huurders nauwelijks aangepast afgelopen drie jaren
Hoewel de USD en Eurokoersen in vergelijking met een maand terug geen significante schommelingen vertonen, is het wel op te merken dat de wisselkoersen in de afgelopen 3 jaren met meer dan 100% zijn gestegen. Met de verhoogde koersen betalen huurders sindsdien feitelijk meer voor huur, omdat ze meer SRD’s moeten inleveren om aan het huurgeld te komen. Hiertegenover staat dat het loon van de meeste huurders hetzelfde is gebleven en de overige kosten van levensonderhoud, waaronder de elektriciteits- en waterrekening, en brandstofprijzen, sterk gestegen zijn. De vrees voor een verdere stijging van de wisselkoersen is nog wel degelijk aanwezig bij de meeste huurders.

Winkeliers en de handel maken vaak genoeg commercieel misbruik van de situatie
Hoewel door deskundigen gesteld wordt dat de koersstijging van de Euro te wijten is aan internationale factoren, zegt Alleyne dat deze stijging wel ervoor zorgt dat de Surinaamse burger het in zijn zak voelt. Vooral prijzen van producten uit Europa vertonen een stijgende trend. De Consumentenkring vindt dat winkeliers en de handel vaak genoeg commercieel misbruik maken van de situatie. “Het blijft vervelend, omdat de winkeliers vaak genoeg ook de neiging hebben bij de geringste koersstijging een veel hogere prijs dan normaal te hanteren. Bij een koersdaling geven zij aan dat de prijzen niet verlaagd kunnen worden, omdat de koers hoger was toen het product werd aangeschaft.” De samenleving is volgens hem gebaat bij een stabiele koersnotering, omdat producten en diensten dan voor langere tijd tegen een bepaalde prijs aangeboden, dan wel afgenomen kunnen worden. “Wij moeten daarom ervoor zorgen dat die koers stabiel blijft”, aldus Alleyne.

Dollarkoers zou juist moeten dalen
Alleyne benadrukt dat gezien de internationale ontwikkelingen de US-dollarkoers in Suriname juist een dalende trend zou moeten tonen. De CBvS hanteert hiervoor geruime tijd een koers van SRD 7,52 terwijl bij de cambio SRD 7,65 moet worden neergeteld. Volgens Alleyne is op te merken dat de dollarkoers toch vrijwel stabiel blijft in Suriname nadat zij een turbulente periode meemaakte vanaf 2015 tot begin 2017. Toen steeg de dollarkoers na de devaluatie in november 2015 in rap tempo van SRD 2,80 naar SRD 4,04. Hierna is zij echter na verschillende interventiepogingen van de moederbank blijven stijgen tot een piek werd bereikt van SRD 8. Het resultaat was de verdubbeling tot zelfs verdrievoudiging van de kosten voor levensonderhoud. Hierna is zij gaan schommelen en ‘stabiliseren’ rond de SRD 7,50.

FR