Woensdag 22 mei 2019

2Klinische fysica Radiotherapie De juiste dosis op de juiste plek.1Artsen hebben de beschikking over heel veel technologie om de binnenkant van de patiënt in beeld te brengen, om kanker te bestralen en nog veel meer. Hierbij wordt gebruik gemaakt van ingewikkelde technologie die het verschil kan maken tussen leven en dood. ‘De rol van de klinische fysica begint bij het voorstel tot aanschaf van middelen, waarna het traject van introductie van de nieuwe techniek in kaart wordt gebracht’, zegt Whitney Coulor, klinisch fysicus van het Radiotherapeutisch Centrum Suriname (RTCS). ‘Als laatste stap in het implementatieproces zorgt de klinische fysica voor het uitvoeren van testen en metingen om uiteindelijk de techniek vrij te geven voor klinisch gebruik.

Nieuwe technieken kunnen zijn op het gebied van beeldvorming. Hoe beter de tumor in beeld gebracht kan worden, hoe nauwkeuriger de behandeling.’ Ook op het gebied van het computersysteem waarmee het behandelingsplan wordt opgesteld of het toestel waarop de patiënten worden bestraald, zijn er nieuwe ontwikkelingen die voor een snellere behandeling van patiënten zorgen. Deze systemen zorgen er ook voor dat de beweging van de tumor – in het geval van longtumoren die de ademhaling volgen – gevolgd kan worden tijdens de bestraling.

De groep klinische fysica zorgt ervoor dat alle apparaten die gebruikt worden voor de bestraling altijd op een veilige en goede manier hun werk doen. Dat zijn de bestralingsapparaten, de computersystemen en de beeldvormingssystemen, hier worden de beelden getoond van het lichaam of lichaamsdelen van de patiënt. ‘Met de verkregen beelden van het lichaam van de patiënt, kan het bestralingsplan opgesteld worden waardoor de patiënt op de juiste plek bestraald wordt’, verduidelijkt Coulor.

Het werk van de groep is gericht op 3 pijlers te weten: kwaliteit, veiligheid en innovatie. Om de kwaliteit van de behandeling te waarborgen worden controles uitgevoerd op alle behandelplannen. Daarnaast worden er diverse kwaliteitscontrolemetingen uitgevoerd om te kunnen verzekeren dat de geplande behandeling daadwerkelijk wordt gegeven. Vanwege de risico’s die gepaard gaan met het werken met hoogenergetische straling worden metingen aan het toestel verricht om de bezoekers en het personeel te beveiligen tegen eventuele schadelijke effecten van ioniserende straling. Het vakgebied van de radiotherapie kent een snelle ontwikkeling waarbij er continue gezocht wordt naar methoden en technieken om de behandeling effectiever en veiliger te kunnen toedienen aan patiënten. ‘Bij het introduceren van nieuwe technieken en methoden, speelt de klinische fysica een sleutelrol en zorgt voor het implementatieproces’, aldus Coulor.

RB