Vrijdag 19 april 2019

Op donderdag 18 oktober 2018 hebben de Bond voor Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO) in samenwerking met de Stichting The Positive Movement (TPMS) en het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) een groenteteeltproject georganiseerd voor de leden van de BBGO. In haar toespraak gaf de voorzitter van de bond, Renate Wouden, aan dat de bond vanuit twee belangrijke beweegredenen dit besluit heeft genomen. Ten eerste gaat het om een stukje gezondheid. “Wij willen preventief werken, want door zelf je groenten te planten weet je wat je eet en op die manier werk je aan een stukje gezondheid van jezelf en je familie. Het tweede punt is het economisch aspect. Het geld dat je zou uitgeven voor groenten kan je voor iets anders gebruiken. We weten dat het economisch-financieel slecht gaat, echter helpt klagen niet. Je zal iets moeten doen”, zegt Wouden. De bedoeling is de mensen enkele technieken bij te brengen, zodat zij individueel thuis een tuintje op na kunnen houden en zelf in hun behoefte kunnen voorzien.

Clyde Ford, voorzitter van TPMS, verduidelijkt het feit dat de BBGO de organisator is van de training en de movement hierbij heeft gevraagd om de nodige ondersteuning te geven. “Wij hebben LVV erbij betrokken, omdat we partners zijn. We hebben LVV gevraagd om ons te ondersteunen in het proces met betrekking tot het verzorgen van de trainingen. TPMS heeft invulling gegeven aan de opdracht. Dat was een plantenkas te maken en een training te verzorgen aan de seniorenburgers omtrent hoe ze moeten planten, inzaaien, de problemen die optreden tijdens het planten, mogelijke ziekten etc. Het betreft een heel pakket, dat de burgers krijgen tijdens de meerdaagse training.” De training wordt verzorgd voor 100 seniorenburgers, verdeeld in groepen van 30 over 3 dagen. TPMS heeft zich dus meer beziggehouden met de logistieke zaken als opzetten van de kas en zorgen voor de plantjes ect. Het feit dat de BBGO de jongerenorganisatie heeft gevraagd dit te leiden, vindt de TPMS-voorzitter prachtig. “Het zijn onze senioren burgers en de movement staat bovenal voor gezonde voeding. Het feit dat de senioren burgers zeggen zelf te willen planten, is een initiatief wat we met beide handen moeten aangrijpen.”

LVV was belast met het verzorgen van de training. Nadat de TPMS het verzoek deed bij het ministerie voor assistentie met de landbouwtechnieken en trainingen, heeft het ministerie dit doorgestuurd naar de afdeling Landbouw, waar dit opgepakt is door de coördinator van Landbouw, Humphrey Warsodikromo. ‘Ik ben gevraagd om een training te geven over landbouwtechnieken. Gisteren hebben de seniorenburgers het theoretisch gedeelte gekregen, waarbij zij onder andere hebben geleerd hoe te zaaien, hoe het jonge plantje te onderhouden en enkele technieken rond bemesten.” Zaterdag volgt het praktisch gedeelte. Ook zal men dieper ingaan op wat een plant precies is. LVV heeft ook groenteplantjes gedoneerd (peper, boulanger, antroewa, kool, amsoi en tomaat) aan BBGO. Men heeft ervoor gezorgd dat de aanwezigen elk 5 plantjes hebben ontvangen om met het planten thuis te kunnen starten.

NK