Maandag 22 april 2019

Frontfoto2“De verkiezing van de jeugdambassadeurs is een jeugdaangelegenheid. Wanneer we zien dat zaken niet goed zijn verwerkt, dienen we controle uit te oefenen. Controle valt niet altijd aangenaam bij iedereen, maar het moet uitgevoerd worden. Als jeugdparlementariërs zijn we er niet alleen om de regering te adviseren; anyone in Suriname kan adviseren, maar wij beschikken over meer bevoegdheden. Anders kunnen we de tent sluiten.” Zo luidt de reactie van de voorzitter van het Nationaal Jeugdparlement (NJP), Kelvin Koniki, op schriftelijke opmerkingen van de minister van Sport- en Jeugdzaken, Lalinie Gopal, over de rol van het NJP naar de regering toe.

Tijdens de persconferentie maandag accentueerde Koniki dat de kwestie van de verkiezing van de jeugdambassadeurs niet één is waar het NJP het hoofd moet buigen tegen alles wat het ministerie hen oplegt. In het NJP-staatsbesluit is namelijk opgenomen dat de jeugdvertegenwoordigers de bevoegdheid hebben om ander andere de bewaking van en controle op de uitvoering van het jeugdbeleid in de gaten te houden. Verder gaat het om het innemen van standpunten betreffende jeugdaangelegenheden, het kiezen van jeugdambassadeurs en het consulteren van alle relevante personen en organisaties die zich bezighouden met jeugdaangelegenheden. Hij benadrukt dat activiteiten, zoals het houden van motivatiesessies op scholen, het organiseren van sportdagen en andere projecten, slechts additionele zaken zijn waarmee leden van het NJP zich bezighouden. “Wij functioneren op bestuurlijk niveau en dat geeft aan dat wij het jeugdbeleid moeten controleren. Het ministerie heeft als voornaamste taak om vorm en inhoud te geven aan het jeugdbeleid. En wij als NJP moeten daaraan ondersteuning geven. En dat is wat we doen”, aldus Koniki.

KSR