Zondag 21 oktober 2018

Hoewel de regering onlangs bekend heeft gemaakt dat er een alarmerend tekort is aan locaties voor het behandelen van nierdialyse- en pre-nierdialysepatiënten, blijkt deze informatie niet volledig juist te zijn. De krant verneemt van een bron dat de sector zwaar gepolitiseerd wordt door een groep, waardoor een aantal dialyseerinstellingen ‘leeg’ zit. “Er is geen sprake van een acuut dialyseprobleem. Wat er wel is, is kartelvorming. Er is genoeg ruimte, alleen moet er een betere herverdeling komen en dat gebeurt niet. Men stuurt de mensen steeds naar dezelfde locaties, waardoor andere instellingen leeg zitten”, zegt een bron, die vanwege vrees voor rancune anoniem wenst te blijven, aan Dagblad Suriname. Tijdens een spoedbijeenkomst, onder leiding van waarnemend president Ashwin Adhin vorige week, is besloten per direct de behandelcapaciteit van nierdialysepatiënten in een versneld tempo te vergroten.

Er is staande deze vergadering besloten dat een onmiddellijke financiële injectie wordt gegeven aan dienstverlenende dialyseerinstellingen. De bron beweert dat bepaalde groepen misbruik van de situatie willen maken om gemakkelijk geld van de overheid los te krijgen. Hij voert aan dat in zijn dialysecentrum in Paramaribo zeker 60 plaatsen onbenut zijn, terwijl er genoeg ruimte is om de capaciteit binnen 6 maanden te vergroten met 300 extra plaatsen. “Het aantrekken van personeel gaat met de werkdruk. Dus hoe drukker je het hebt, hoe meer personeelsleden in dienst zullen worden genomen. De netto-toename van het aantal nierdialysepatiënten in Paramaribo is hooguit 35 per jaar, terwijl dat in Nickerie 7 is. Daar is ook genoeg ruimte voor uitbreiding”, aldus de bron. De krant trachtte enkele andere leiders van dialyseerinstellingen te spreken. Echter is het niet gelukt om een tegenreactie over deze beweringen los te krijgen.