Vrijdag 19 april 2019

Kabalebo verboden gebied voor goudwinning.1Een delegatie van de Geologische Mijnbouwkundige Dienst (GMD) heeft de gemeenschap van Kabalebo geïnformeerd dat mijnbouwactiviteiten c.q. goudactiviteiten niet toegestaan zijn in dit deel van Suriname. Op verzoek van districtscommissaris Theresia Cirino heeft de delegatie informatie verschaft aan de bestuursdienst, de politie, het Nationaal Leger, dorpsbesturen en de gemeenschappen van Washabo, Section en Apoera omtrent het beleid van de regering en GMD, inhoudende dat er geen goud mag worden gewonnen in het gebied. Tevens was het doel van de bijeenkomst om de gemeenschappen bewust te maken over de gevolgen van goudactiviteiten. De informatiesessies hebben ook tot doel gehad om te komen tot een hechtere samenwerking tussen de verschillende overheidsdiensten en de GMD. Daarnaast wordt een betere samenwerking met de dorpsbesturen, de ressortsraadsleden, en de gemeenschappen nagestreefd. Kabalebo is na Para en Wanica de grootste bronwaterresource in Suriname. Het water van Kabalebo stroomt naar Nickerie waar zich de rijstsector bevindt. Indien het water in Kabalebo met kwik wordt vervuild, zal dit gevolgen hebben voor de rijstsector. Dit kan leiden tot een nationale ramp. De aanwezigen werden tevens geïnformeerd over de negatieve gevolgen van goudwinning voor het milieu en de sociaal maatschappelijke gevolgen daarvan. “De gezondheid komt, evenals de landbouwmogelijkheden in gevaar, het gebruik van drugs en de criminaliteit zal toenemen, verschillende groepen van buiten het gebied –waaronder Chinezen, Brazilianen en Guyanezen – zullen het gebied intrekken met een aanzuigende werking van de illegale prostitutie”, zegt Cirino. “Door al deze dreigingen loopt het traditioneel gezag eveneens het risico ondermijnd te worden, met alle gevolgen van dien.” De delegatie hield de mensen ook voor dat in andere delen van ons land zich al bepaalde negatieve ontwikkelingen hebben voorgedaan, zoals het ondermijnen van een school, het graven van grote kraters rondom een kerk en een bestuurswoning die nu in de krater dreigen om te vallen. De gemeenschappen waren erg kritisch tegenover de delegatie en zien graag de totstandkoming van een wet die toeziet op een algeheel verbod voor goudwinningsactiviteiten, zodat het gebied ongerept kan blijven. Zo wezen de bewoners op het gevaar dat kwik vanuit Guyana hun gebied kan bereiken. De delegatie adviseerde de mensen door in ieder geval alvast zelf voor het schoon en zuiver houden van het gebied te zorgen. Tegelijkertijd hebben de mensen ook om technische ondersteuning gevraagd van de overheid en hebben zij erop gewezen dat hoewel de “Wet bescherming woongebieden” een steun is, de goudactiviteiten buiten deze wettelijke straal van 5 km plaatsvinden en het daarom raadzaam is om een deel van Kabalebo op te nemen in het Centraal Suriname Natuurreservaat. Districtscommissaris Cirino zegt dat de gemeenschappen achter het standpunt van de regering staan die goudactiviteiten in het gebied verbiedt. De gemeenschappen hebben echter wel alternatieven nodig om in hun dagelijkse levensbehoeften te kunnen voorzien. Naast het traditionele jagen en vissen bieden toerisme en landbouw nieuwe kansen. Ook zijn er enkele houtbedrijven, waaronder Greenheart, actief.

RB