Woensdag 23 januari 2019

2JustitieministeMinister Stuart Getrouw van Justitie en Politie heeft maar één antwoord voor politiecommissaris Antonio Chin: ‘Basis van leiderschap begint bij zelfreflectie’. Chin heeft op 12 juni onder protest zijn functie als korpschef overgedragen aan de nieuwe waarnemend korpschef hoofdinspecteur Roberto Prade. Chin stoort zich met name aan de wijze waarop hij is bedankt en heeft een aantekening gemaakt in het protocol van overdracht waarin hij stelt dat hij dit onder protest doet en onder behoud van al zijn rechten. Zijn protest heeft te maken met de procedure rondom zijn vervanging. Dit moet volgens hem dienen als armslag en zekerheid voor als hij hiertegen mocht ageren. Getrouw zei gisteren op een persconferentie dat hij zich niet aangesproken voelt door de uitspraken van Chin. Tegelijkertijd was hij ook niet ervan op de hoogte dat de overdracht onder protest is geschied. “Basis van leiderschap. Waar begint het? Zelfreflectie! Ik ga niet verder”, benadrukte de bewindsman. Binnen het KPS is maandag een driekoppige leiding geïnstalleerd. In plaats van Darnie Stolk heeft de minister commissaris Guno Roosenhoff geplaatst als plaatsvervangend korpschef en directeur Operaties. Commissaris Alimoedien Nasrullah is directeur Beleidsvoorbereiding en Bedrijfsvoering. Getrouw voerde aan dat bij de terbeschikkingstelling van de vorige leiding van het korps wel degelijk rekening is gehouden met wettelijke bepalingen betrekking hebbende op de taken en bevoegdheden van hem als minister van Justitie en Politie naar het Korps Politie Suriname toe. “Artikel 7 geeft duidelijk aan dat de minister van Justitie en Politie algemene leiding heeft over het KPS. Artikel 10 geeft verder aan dat de korpschef onder de algemene leiding van de minister belast is de organisatie”, citeerde de minister uit het politiehandvest. Nasrullah heeft de taken van commissaris Ruben Peiter overgenomen. Momenteel zijn Chin, Stolk en Peiter op non-actief gesteld. Zij zijn ter beschikking gesteld van de minister.

Faisel Rasoelbaks