Woensdag 15 mei 2019

Joyce Blokland-Wijnstein

Joyce Blokland-Wijnstein

Onlangs heeft de Particuliere Lijnbushoudersorganisatie (PLO) laten weten dat de brandstofcompensatie druppelsgewijs overgemaakt wordt door het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C). Hierdoor ervaren de particuliere bushouders een lange wachttijd om over de brandstofcompensatie te beschikken. Zo is er ondanks de recente uitbetaling een achterstand van 7 maanden. Volgens Joyce Blokland-Wijnstein, directeur van Transport, is het absoluut niet waar dat de overmaking druppelsgewijs plaatsvindt. “In feite kunnen we de subsidie pas overmaken als PLO na de uitbetaling verantwoording aflegt. Zolang zij dat niet doen, kunnen we geen geld overmaken. En dat weet PLO heel goed”, accentueert Blokland-Wijnstein in gesprek met Dagblad Suriname.

Dat de bushouders te kampen hebben met een grote achterstand ligt dus niet aan het ministerie, verduidelijkt de Transport-directeur. Thans is PLO bezig met de uitbetaling van de subsidie voor het eerste kwartaal van 2018. “Als PLO hiermee klaar is, gaan we na of de betaling aan de juiste mensen met een geldige vergunning is verricht. Pas als alles klopt, gaan we over tot de overmaking van het tweede kwartaal van 2018.” Die verantwoording neemt in sommige gevallen veel tijd in beslag. Zo heeft PLO nog steeds niet kunnen aangeven waar de subsidie van SRD 1.4 miljoen is ‘verdampt’. Initieel kwam het ministerie tot de ontdekking dat dit bedrag ‘verdwenen’ is. Dit is de reden dat PLO na elke overmaking moet verantwoorden hoe de subsidie gedistribueerd is onder de bushouders.

“Van PLO krijgen we steeds te horen dat een accountant bezig is die SRD 1.4 miljoen te onderzoeken. Doordat ze nog steeds geen verklaring kunnen geven, wordt dit bedrag bij de reguliere overmakingen afgetrokken.” Desalniettemin treft het ministerie geen maatregelen tegen PLO. “De minister heeft met de PLO-voorzitter gesproken en heeft duidelijk aangegeven dat we nu wel die informatie moeten hebben. Dus we wachten de verklaring van PLO af.” De minister van OWT&C, Patrick Pengel, zal uiteindelijk beslissen hoe deze zaak af te sluiten, deelde Blokland-Wijnstein mee. Tot slot benadrukte zij dat er niet meer gefraudeerd kan worden met de brandstofcompensatie, aangezien de financiële afdeling van haar directoraat strenge controle uitvoert op PLO.

KSR