Zondag 21 oktober 2018

De inkeer van de regering om de ingediende begroting met een nota van wijziging te veranderen, is volgens de politicus John van Coblijn bedoeld om de verdere verlaging van de B1-positie van Suriname door kredietbeoordelaar Moody’s in januari 2018 te ontlopen. “Elke stap die wordt ondernomen om zogenaamd onze cijfers beter te laten zien, zal een probleem zijn. Door administratief het bbp-cijfer vanaf 2010 te verhogen, heeft Suriname niet ervoor gezorgd dat daadwerkelijk de inkomsten die daarbij zouden behoren naar binnen zijn gebracht. Hierdoor hebben wij ons zwaarder rijker gerekend en zitten wij nu uiteindelijk heden ten dage in de problemen”, zegt Van Coblijn aan Dagblad Suriname. De huidige vorm van de begroting strookt volgens de politicus niet met de realiteit rondom de financiën van de overheid. De politicus voert aan dat Moody’s aan de hand van de begrotingen van 2017 en 2018 gemerkt heeft dat de capaciteit van de overheid om aan bepaalde verplichtingen te kunnen voldoen, in gevaar komt. “De kredietbeoordelaar probeert nu al signalen te sturen naar degenen die die verplichtingen zijn aangegaan met de overheid. Het is een heel groot probleemvraagstuk, dus wil zij als instituut de markten beschermen van het verder verschaffen van kredieten.” Van Coblijn benadrukt dat de huidige B1 credit rating van Suriname al heel slecht is. Een verdere downgrading zal volgens hem veel meer problemen opleveren. “Moody’s heeft een behoorlijke overwicht op Suriname. Elke neerwaartse stap zal de kosten voor Surinaamse bedrijven en de overheid om in het buitenland te lenen, steeds duurder maken”, aldus Van Coblijn.

Afleidingsmanoeuvres minister Financiën
Dat de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, verzekert dat de downgrading met recente cijfers niet zal gebeuren, ziet Van Coblijn als een afleidingsmanoeuvre. “De minister van Financiën heeft echt een slechte gewoonte van gemaakt om in de afgelopen jaren een aantal dingen te zeggen die absoluut niet zijn uitgekomen. Hij heeft in 2010 min of meer geopperd dat de koers van SRD 2,80 hem heilig was en dat hij alles zou doen om de zaak te verdedigen. Hij heeft ook vaker aangegeven dat de overheid niet meer zal uitgeven dan zij verdient. Ook dat is mislukt. Wij hebben hem vaker ook gehoord met betrekking tot het feit dat er niet monetair werd gefinancierd. Onder druk heeft hij moeten toegeven dat er wel monetair gefinancierd is geworden. Wij hebben hem ook vaak gehoord over achterstallige gelden die de overheid moet betalen aan mensen die diensten en allerlei andere producten leveren. Hij heeft vaker aangegeven dat achterstallige betalingen door bureaucratische handelingen zijn veroorzaakt. Achteraf blijkt dat dit ook een afleidingsmanoeuvre was. Er zijn veel zaken die ik zou kunnen stellen waar Hoefdraad in de mist is gegaan. Het is niet goed als een autoriteit vaker dingen voorspelt en de dingen niet uitkomen”, aldus Van Coblijn.

‘Men was bang’
De fiscale hervormingen zullen volgens Moody’s trager verlopen zonder uitvoering van het programma overeengekomen met het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Hoewel Van Coblijn geen voorstander is van het IMF, denkt hij in dit geval ook dat Suriname het beter zou hebben gedaan door de voorgestelde hervormingen door te voeren. “Aan de hand hiervan had men ook een sociaal beleid kunnen maken om zoveel mogelijk sociale leed te kunnen opvangen. Men was bang dat men niet volledig controle zou hebben om het geld over de balk te smijten en de corruptieve daden te kunnen voortzetten. Vandaar dat men niet met het IMF is meegegaan. Los van het IMF, had men ook sinds 2010 bepaalde stappen moeten ondernemen. Dan zou de regering nu op rozen hebben gezeten”, stelt de politicus.

Hoefdraad moet instaan voor consequenties monetaire financiering
“De minister van Financiën blaast altijd zo hoog van de toren en praat zijn mond voorbij! Hij begint te praten alvorens hij heeft nagedacht. De minister van Financiën moet nu niet komen ontkennen dat de monetaire financiering eerder vanuit de Centrale Bank een mythe is. Ik heb alle berekeningen gemaakt waaruit duidelijk te zien is dat hij monetair heeft gefinancierd. Het feit dat de wisselkoers van SRD 2,80 is gegaan naar bijna SRD 8 voor een Amerikaanse dollar, heeft er allemaal mee te maken dat hij bakken geld, ruim SRD 2 miljard, ongedekt heeft gegooid in de samenleving. De consequenties daarvan moeten hem nog worden voorgehouden”, stelt Van Coblijn. De devaluatie van de Surinaamse munt heeft volgens de politicus gemaakt dat Surinaamse bedrijven, personen en zelfs de overheid meer moeten neertellen om leningen te kunnen aflossen.

FR