Donderdag 24 januari 2019

John van Coblijn

John van Coblijn

De politicus John van Coblijn, voormalige voorzitter van de NPS-afdeling Paramaribo, is niet van plan te haasten met de proclamatie van de nieuwe politieke organisatie Unopo. “Het is voor Unopo belangrijk dat het belang van het volk gediend gaat worden en de doelstellingen heel duidelijk zijn. Heel belangrijk voor ons is de gedragscode, want zonder een gedragscode is elke politieke beweging, politieke partij en de politiek in het algemeen niet levensvatbaar. In de gedragscode van deze beweging staan de kwalificaties waaraan politici dienen te voldoen. Wij hebben daarom eerder al gezegd dat wij eerst een beweging zullen zijn en van daaruit de politieke levensvatbaarheid verder zullen uitstippelen. Dat er veranderingen moeten komen en het politiek anders moet, staat buiten kijf”, zegt Van Coblijn aan Dagblad Suriname. De bedoeling is dat Unopo in 2020 zal deelnemen aan de verkiezingen. Het is volgens de Unopo-trekker niet zondermeer dat nieuwe politieke organisaties de afgelopen periode als paddenstoelen uit de grond schieten. Dit komt volgens hem vanwege het feit dat er zaken zijn gebeurd, die geen voorspoed hebben gebracht voor mensen in het land. “Het is dan het democratisch recht van deze mensen om zich te uiten en te organiseren. Omarm ze en kijk hoe de zaak zich zal ontwikkelen de komende jaren tot aan de verkiezingen. Als sommige van de traditionele partijen hun best hadden gedaan, zou de behoefte er niet zijn geweest. Alleen de tijd zal ons leren waar de politiek in Suriname uiteindelijk zal arriveren. Ik hunker ernaar om dit land uit de crisis te krijgen, dat mensen een dak boven hun hoofd hebben en een goed loon verdienen. Dat iemand na 500 jaar van politiek maar SRD 1500 kan verdienen, is een schande. Het is daarom heel belangrijk dat Suriname uit deze shit komt!”, aldus de politicus.

‘Zakkenvullers op afstand houden’
Het is volgens de politicus de hoogste tijd dat er een nieuwe gedragscode komt voor politici, die erop neerkomt dat ze moeten afblijven van staatseigendom en geld en zich dienstbaar moeten opstellen naar het land. Ook jongeren die in de politiek willen, gaan moet dat al vroeg worden aangeleerd. “Men zal met zijn vingers af moeten blijven van de eigendommen, middelen en concessies van het land. Er mogen ook geen contracten worden gesloten zonder dat er daarbij openbare inschrijvingen hebben plaatsgevonden, waardoor bepaalde figuren ook geen miljoenen meer in hun zakken kunnen stoppen. Deze mensen kunnen worden getypeerd als zakkenvullers.”

“Nu niet verstandig te reageren op wat nieuwe mensen in de politiek willen”
Een van de plannen van de politieke partij in oprichting Strei! van activiste Maisha Neus is om staatsgelden die weggesluisd zijn terug te brengen in de staatskas. Strei! heeft volgens Neus forensische accountants in huis met ervaring in het traceren van verdwenen gelden die zij wil inzetten voor de grote taak. Strei! is ook niet van plan om in zee te gaan met de bestaande politieke partijen om regeermacht te verwerven. Van Coblijn vindt dat het op dit moment niet verstandig is om te reageren op wat nieuwe mensen in de politiek willen. “Laat de mensen de ruimte krijgen om hun ideeën te ventileren en laat het publiek wennen aan die ideeën. Stimuleer het nieuwe in de politiek, zodat wij uit die malaise komen waar ons land al 500 jaar in zit. In dat 500 jaar hebben wij eerst de Engelse en Nederlandse overheersing gehad. De laatste 75 tot 80 jaren hebben wij politieke partijen gehad die allemaal het voortouw hebben genomen om Suriname te ontwikkelen. Sommige partijen zijn succesvol geweest, sommige minder succesvol. Het is nu heel duidelijk dat het volk niet langer aan de lijn gehouden kan worden om te moeten wachten en hopen dat er ooit eens vooruitgang wordt geboekt”, aldus de politicus.

FR