Zondag 21 april 2019

Over de eventuele staking van de Particuliere Lijnbushouders Organisatie (PLO) bestaat er nogal wat onduidelijkheid. De particuliere bushouders zijn onderling zodanig verhit dat zij het heft in eigen handen willen nemen over de betalingsachterstand van de brandstofcompensatie en de druk die gelegd wordt om de rij- en voertuigenbelasting van de maand te voldoen. Zij willen na 16 februari a.s. hun tanden laten zien, echter beweert John Mahadewsing, voorzitter van PLO, dat de bussen ingaande 1 maart in de garage zullen blijven. Wat is PLO precies van plan? Volgens John Biffe, ondervoorzitter van PLO, zal dat volgende week duidelijk worden tijdens de algemene ledenvergadering (alv). De exacte datum voor de alv is nog niet geprikt. “De bushouders zijn erg verhit en zij gaan bepalen wat ze willen doen. Van ons kant uit zijn we bezig om te onderhandelen met de leiding van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C). En als dat ons ook niets oplevert, zal de alv uitwijzen hoe verder”, accentueert Biffe tegenover Dagblad Suriname.

Biffe verduidelijkt dat er op zich geen sprake is van een staking, maar van een overmachtsituatie. PLO heeft namelijk nimmer gevraagd voor een volledige kwijtschelding van de rij- en voertuigenbelasting; het betreft slechts een vrijstelling voor de kosten in het huidig jaar doordat de betalingsachterstand van de brandstofcompensatie niet is weggewerkt. Biffe stelt dat het geen complexe theorie is om te begrijpen dat de bushouders hun financiële verplichtingen pas kunnen voldoen wanneer de overheid haar verplichtingen nakomt. “Het is de overheid die in gebreke is om ons te betalen, anders zou de rij- en voertuigenbelasting geen probleem vormen.” Biffe benadrukt tot slot dat de overheid daardoor het intrekken van de trajectvergunningen niet als een tuchtmaatregel kan hanteren voor de bushouders.

KSR