Vrijdag 20 april 2018

Assembleelid Mahinder Jogi (VHP) vindt dat president Desi Bouterse een overzicht van alle salarissen en emolumenten van toppers van het kabinet van de president naar het parlement moet sturen. Zo kan de volksvertegenwoordiging op adequate manier nagaan hoeveel geld onnodig maandelijks verspild wordt om ‘politieke vrienden van het staatshoofd te onderhouden’. De parlementariër zegt aan Dagblad Suriname dat het salaris van teruggeplaatste kabinetsdirecteur Eugene van der San een eyeopener is voor de gemeenschap. De voormalige Justitieminister is vorige week met een ministerssalaris teruggeplaatst als directeur van het kabinet van de president. “Als wij de resolutie van Van der San niet hadden gezien, zou het volk het nooit hebben geweten. Het is goed als de president aangeeft wie allemaal binnen het kabinet gehuisvest zijn, welke functies er precies zijn en wat deze mensen allemaal verdienen. De situatie in het land is precair. Als hij Van der San bevoordeeld heeft, kunnen er meer gevallen zijn. De NDP praat over een ‘zerotolerance’ beleid bij de behandeling van de Anticorruptiewet. Laat de president dan de daad bij het woord voegen. Laten wij weten hoe de vork in de steel zit”, stelt de politicus. Jogi benadrukt dat Van der San helemaal niet voldoet aan de regeling voor ex-ministers, omdat hij slechts enkele dagen minister is geweest. Volgens hem is de kabinetsdirecteur moedwillig bevoordeeld. “De vraag is: waarvoor is hij bevoordeeld? Als minister heeft hij zich zodanig gedragen, dat het de president aanleiding heeft gegeven om hem te ontlasten van zijn functie. Nu is het vreemd dat hij wordt teruggehaald”, aldus Jogi.

Zelfcorrectie mosterd na de maaltijd
“Indien nodig zal ik aan zelfcorrectie doen, hetgeen betekent dat met onmiddellijke ingang de bezoldiging van de functie van directeur Bestuurs- en Administratieve Aangelegenheden van het Kabinet van de President zal worden teruggebracht in de vorige bezoldigingsreeks. Deze administratieve rechtspositionele aangelegenheden worden onder eigen verantwoordelijkheid van de directeur uitgevoerd in overeenstemming met de geldende regels en gebruiken”, stelt Van der San via de media. Volgens de kabinetsdirecteur is het onder dergelijke omstandigheden gebruikelijk in het ambtelijke dat je niet teruggaat in bezoldiging. Dat is de leidraad geweest om de schadeloosstelling te incorporeren in het honorarium van de directeur van het Kabinet van de President. Jogi vindt dat de kabinetsdirecteur reeds bij het in handen krijgen van zijn resolutie deze beslissing had moeten nemen. Deze zelfcorrectie ziet de VHP’er als ‘mosterd na de maaltijd’.

FR