Vrijdag 19 april 2019

Mahinder Jogi

Mahinder Jogi

Het ontheffen van Djoemadie Kasanmoesdiran als waarnemend directeur van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), betekent volgens VHP-assembleelid Mahinder Jogi dat er iets op het ministerie is gebeurd dat niet juist is. Verwijzend naar de ondertekende toestemmingsbrief, waarin Kasanmoesdiran buiten zijn boekje is gegaan door toestemming voor 16 visvergunningen aan ROS National Fisheries te geven, vindt de parlementariër dat de regering verdere stappen moet ondernemen tegen deze ex-directeur, die nu rustig thuis is geplaats met behoud van salaris. “Conform de Visserijwet is de LVV-directeur niet bevoegd om zo een vergunning te geven. Zijn ontheffing is daarom een afleiding en is helemaal niet interessant voor mij. De hamvraag blijft waarom deze 6 Chinese vistrawlers zich nog steeds op Surinaamse wateren begeven, terwijl het duidelijk is dat zij niet voldoen aan de voorwaarden.
Waarom zijn zij toch gekomen naar Suriname? Welke kracht schuilt erachter? Zijn er steekpenningen betaald?”, stelt Jogi tegenover Dagblad Suriname. Volgens de politicus moet president Desi Bouterse bij de voortzetting van de algemene politieke beschouwingen duidelijkheid verschaffen over de bedoeling van deze toestemmingsbrief en het ‘rondhangen’ van de Chinese fabrieksschepen op Surinaamse wateren.

Ondertussen is de visserijsector een rechtszaak begonnen tegen LVV-minister Lekhram Soerdjan, omdat hij niet is ingegaan op een schriftelijk verzoek van de sector om duidelijkheid te verschaffen over een aantal zaken. De uitlatingen van de president duiden volgens de vissersorganisaties erop dat de regering ruimte creëert om nieuwe visserijtypes in Suriname te introduceren, wat nadelig kan zijn voor de sector en de ecologie voor de kust.

FR