Donderdag 21 maart 2019

1Jogi‘Tijd en omstandigheden zullen ons adviseren wat goed is voor het land’“Wanneer de verkiezing gehouden is en de knikkers geteld zijn, breekt een ander moment aan. Dan zullen tijd en omstandigheden ons adviseren wat goed is voor het land.” Zo reageert VHP-parlementariër Mahinder Jogi op de voortdurende geruchten over een mogelijke toekomstige samenwerking tussen de VHP en de NDP. Aan Dagblad Suriname zegt de waarnemend VHP-fractieleider dat hij zich aansluit bij het eerdere antwoord van zijn partijvoorzitter, Chan Santokhi. Over een eventuele samenwerking met de NDP bleef Santokhi op een persconferentie herhalen dat het volk om minstens 28 zetels wordt gevraagd. Volgens Jogi worden dit soort geruchten bewust vanuit een bepaalde hoek gestuurd om zodoende de aandacht af te leiden van de werkelijke problemen van het land. “Er is een heersende crisis en daaraan moet een einde worden gemaakt. Geef ons daarom genoeg zetels, zodat wij dit land uit de blubber kunnen halen”, aldus de politicus.

Commissie van rapporteurs moet meer draagvlak zoeken
Momenteel is een 11-koppige commissie van rapporteurs bezig de 29 wijzigingsvoorstellen voor de kieswetgeving voor te bereiden voor openbare behandeling in De Nationale Assemblee (DNA). Op 4 december heeft deze commissie voor de eerste keer verslag uitgebracht. Het voorstel van de VHP-fractie is dat zowel politieke partijen, het bedrijfsleven en bepaalde maatschappelijke groeperingen door de commissie moeten worden gehoord alvorens de wijzigingsvoorstellen in plenaire openbare vergadering worden behandeld. “Wij hebben een kiesstelsel nodig, dat inderdaad voldoet aan de aspiraties van de samenleving en hen de ruimte geeft om het democratisch gevoel te beleven. Het standpunt van mijn fractie is daarom dat er draagvlak moet zijn om belangrijke besluiten te kunnen nemen. We proberen een zo integraal mogelijke wet in het parlement te hebben, zodat inderdaad de vele kritieken erop geminimaliseerd kunnen worden”, stelt de waarnemend fractieleider. Namens de VHP-fractie zit Asiskumar Gajadien in deze commissie van rapporteurs.

Maatschappelijke groeperingen ook visie laten geven over pre-electorale combinaties
“Wij hebben nooit en nergens gezegd dat wij voorstander zijn van het verbod op pre-electorale samenwerking”, voegt Jogi eraan toe. Volgens hem gaat het om een voorstel van de NDP, die dat op een slinkse wijze via de commissie evaluatie kiesstelsel heeft laten opnemen in de lijst van voorstellen. Voorkomen moet worden dat de wil van slechts enkele met een ‘toevallige meerderheid’ wordt doorgedrukt in ’s landsvergaderzaal. “Wij hebben momenten in de jaren zeventig gehad waar besluiten in de toenmalige volksvertegenwoordiging met heel marginaal aantal stemmen werden genomen. Dat heeft ook soms averechts gewerkt.” De parlementariër benadrukt dat uit de consultaties van de commissie van rapporteurs daarom ook moet blijken of de verschillende groeperingen in de samenleving ook positief kijken naar het verbieden van pre-electorale combinaties.

FR

Meer Binnenlands Nieuws