Maandag 18 juni 2018

Assembleelid Mahinder Jogi (VHP) vindt het een goede zaak dat de regering besloten heeft om humanitaire hulp aan te bieden aan landen, die slachtoffer zijn geworden van de categorie 5 orkaan Irma. “Het is te waarderen dat de regering het gebaar maakt om mensen in nood te helpen. Het is wel jammer dat Suriname ook geen onbeperkte mogelijkheden heeft om meer landen te helpen, vanwege het beleid dat Desi Bouterse de afgelopen jaren zelf heeft gevoerd. Het land Suriname is ook failliet door de politieke, financieel-economische en humanitaire ravage die de orkaan Bouterse vanaf 1980 heeft achtergelaten. Het is verwoest door orkaan Bouta”, zegt Jogi aan Dagblad Suriname. Waarnemend president Ashwin Adhin heeft aangekondigd dat Suriname vandaag 10 ton aan hulpmiddelen zal afleveren in Antigua. Er zullen onder meer water, melk, rijst, meel, lakens, spijsolie en hygiënische pakketten worden verstrekt. Het zustereiland Barbuda is compleet verwoest door orkaan Irma, die een spoor van vernietiging heeft achtergelaten in het Caribisch gebied. De parlementariër benadrukt dat het aangeraden is dat de regering lokale producten en geen importproducten verstuurt naar de getroffen gebieden. Volgens hem kan de regering alvast starten met lokaal geproduceerde rijst, melk en water. “Hoewel het nu geen ideële situatie is, kunnen de Surinaamse producenten hiermee een extra stimulans krijgen, terwijl de Surinaamse producten ook een beetje in het buitenland kunnen worden gepromoot. Wij moeten geven wat wij zelf produceren”, stelt de politicus. Irma heeft ondertussen meer dan 20 mensen het levens gekost in het Caribisch gebied. Op Sint-Maarten is het dodental door orkaan Irma opgelopen tot 4. De staatshoofden van Caricom hebben zaterdag een spoedoverleg gevoerd via videocall. De Caribische Rampenbestrijding Organisatie (CDEMA) had al via het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR) logistieke hulp gevraagd. Adhin zegt dat deze hulp ook zal worden verleend door Suriname. Na de eerste bezending zal de samenleving ook ingeschakeld worden om hulp te bieden.

FR