Vrijdag 22 februari 2019

Met het simpelweg opvoeren van de controle op voertuigen met getinte ruiten door de politie, wordt volgens VHP-parlementariër Mahinder Jogi weinig garantie door Justitieminister Stuart Getrouw gegeven dat hij in tegenstelling tot zijn drie voorgangers nu wel erin zal slagen om de criminaliteit uit te bannen. “Ik voel mij juist veiliger met donkergetinte autoruiten”, zegt de politicus aan Dagblad Suriname. Het is volgens de politie gebleken dat autobestuurders zich niet houden aan het bij wet vastgestelde percentage tint oftewel ‘window films’ voor voertuigen. Opvallend is wel dat om redenen van veiligheid de president, vicepresident, ministers, DNA-leden en leden van het Openbaar Ministerie ontheffing krijgen. Alle andere personen, die ook met donkere ruiten wensen rond te rijden, behoren ook een ontheffing te hebben van de minister van Justitie en Politie. De samenleving vindt deze speciale regeling voor hoogwaardigheidsbekleders veelal discriminerend naar de normale burger toe. Jogi geeft de samenleving hier gelijk, maar benadrukt dat niet alle parlementariërs beschikken over persoonlijke beveiliging, maar slechts de leiding van De Nationale Assemblee. “Als volksvertegenwoordiger moeten wij vaak moeilijke en gevoelige zaken naar voren brengen, die vaak ook de nodige risico’s met zich meebrengen. Wij praten over de drugscriminaliteit in het parlement, dan schop je tegen een aantal schenen. Als een parlementariër op een legale wijze dan zou willen rondrijden in een auto met getinte ruiten, dan wil ik best wel gebruikmaken van de mogelijkheid die de wet mij biedt”, aldus de politicus.

Ook privévoertuigen politieambtenaren met donkergetinte ruiten
Het is verboden met een motorrijtuig over de weg te rijden, waarvan de voorruit 75% van het zichtbare licht moet doorlaten. Aan de bovenzijde van de vooruit mag een balk van maximaal 20 centimeter breed met een tintwaarde van 5% worden toegestaan. De zijruiten van de voorportieren en van de achterportieren als mede de achterruiten dienen een tintwaarde van ten hoogste 35% te hebben of ten hoogste 35% verdonkerd te zijn. Het gros van de voertuigen op meer dan 3 wielen op Surinaamse wegen hebben in de praktijk ruiten die boven het maximaal toegestane percentage zijn getint. Hieronder vallen ook veel privévoertuigen van politieambtenaren. De politie moet volgens de VHP’er daarom ook in eigen huis kijken. Uit berichten van auto-inbraken blijkt vaak dat criminelen juist hun ogen richten op voertuigen met niet-getinte of licht getinte ruiten. Vaak wordt geobserveerd naar waardevolle spullen die in de auto’s zijn achtergelaten. Met deze verscherpte controle zullen nu ook meer mensen slachtoffer worden van auto-inbraken. “De minister wil misschien aangeven dat er ergens een bron is waar criminaliteit zich ontwikkelt en ik begrijp hem, maar de burger moet vooral in deze hete periodes niet onnodig benadeeld worden”, aldus de politicus.

Getrouw moet zeggen van waar hij geld zal halen
Afgelopen dinsdag heeft Justitieminister Stuart Getrouw zijn beleid uitgestippeld in De Nationale Assemblee (DNA). Volgens de VHP’er blijft de uiteenzetting van de bewindsman slechts een verhaal zolang hij niet concreet aangeeft van waar hij de financiële middelen zal halen. Dat is de strop geweest voor zijn 3 voorgangers. “Getrouw had geen antwoord toen ik hem vroeg van waar hij het geld zou halen om zijn mooie plannen tot uitvoering te brengen. In plaats van een herhaling had ik juist gedacht dat de minister in het parlement zou opstaan om bekend te maken dat hij uiterlijk volgende week een suppletoire begroting zal indienen voor het ministerie van Justitie en Politie. Dat hij de ondersteuning van het hele college zou vragen om deze middelen te laten goedkeuren en dat de minister van Financiën inderdaad deze goedgekeurde middelen ook vrijmaakt. Ik vraag mij af hoe hij zonder een degelijke begroting in staat zal zijn dit land dievenijzervrij te maken”, aldus de politicus.

Faisel Rasoelbaks